miercuri, 27 mai 2015

FESTIVALUL NATIONAL DE POEZIE ”VASILE MILITARU” - REGULAMENTUL CONCURSULUI NATIONAL DE POEZIE


 

REGULAMENTUL

CONCURSULUI NAȚIONAL DE POEZIE  “VASILE MILITARU”

OCNELE MARI , VÂLCEA, EDIȚIA A –V- A,

27 MAI – 8  IULIE 2015

 

I. CADRUL GENERAL

Art. 1 - Primăria Orașului Ocnele Mari,  Parohia Trăistari, Ocnele Mari,  Biblioteca Publică „Vasile Militaru” Ocnele Mari, Parohia Ocnele Mari, organizează Ediția a-V-a a Concursului Național de Poezie “Vasile Militaru” in perioada 27 mai 2015 – 8 iulie 2015.

Art. 2 - Concursul cuprinde două secţiuni: secţiunea de creaţie poetică şi secţiunea de recitare poezie religioasă.

 
II. SECTIUNEA CREATIE POETICĂ

            Art.3 -  Concursului de creație are urmatoarea tematică: prezentarea in versuri originale a realitatilor istorice, sociale, religioase, a tradițiilor poporului român și a frumuseților patriei.

Art. 4 - La concurs se pot înscrie poeţi sau aspiranţi  a căror vârstă nu depășește 35 ani;

Art. 5 - Textele trebuie să fie în limba română.

Art. 6 - Lucrările concurenților vor cuprinde cinci poezii, din care una trebuie sa fie pe tematică religioasă.

Art. 7 - Creaţiile poetice trebuie să fie scrise în format electronic, cu diacritice, pe pagini A4, font Times New Roman, cu titlul poeziei în Aldin (Bold).

Art. 8 - Fiecare lucrare va purta un motto și va fi insoțită de un plic inchis ce va avea acelasi motto. In plicul inchis se vor prezenta datele personale ale autorului: nume, prenume, adresa, telefon, varstă, ocupație. Creaţiile poetice vor fi trimise pana in data de 22 iunie 2015 (data postei)  pe adresa: Biblioteca Orășenească Vasile Militaru, strada Al. I. Cuza, nr. 52, Ocnele Mari, jud. Vâlcea.

Art. 9 - Juriul va fi format din personalitati ale vietii culturale romanesti.

Art. 10 - Premiile la Secţiunea de creaţie poetică sunt următoarele:

 
- Marele Premiu „Vasile Militaru”- 1.000 lei

- Premiul al II-lea - 300 lei

- Premiul al III-lea - 100 lei

- Două mențiuni – 50 lei

 
Toţi participanţii la această secţiune vor primi diplome.

 Art. 11 - Lucrarile premiate vor fi prezentate in cadrul Festivalului National de Poezie “Vasile Militaru”, ce se va organiza in data de 8 iulie 2015.

III. SECŢIUNEA DE RECITARE POEZIE RELIGIOASĂ

Art. 12 - Concursul  se  va  desfășura  in  cadrul  Festivalului National de Poezie "Vasile Militaru", la  Ocnele  Mari, in data  de  8 iulie  2015 și va avea doua  sectiuni: pana  la 14 ani si  peste  14 ani. 

Art. 13 - Concurentii vor recita o poezie religioasă și o strofă din poeziile lui Vasile Militaru.

Art. 14 - Juriul va fi format din personalitati ale vietii culturale romanesti.

Art. 15 - Premiantii  vor  primi   bani, diplome  si  cărți.

IV. DISPOZIŢII FINALE

Art. 16 - Lucrările trimise la concurs nu se returnează;

Art. 17 - Deciziile juriului sunt inapelabile şi definitive;

Art. 18 - Prin participarea la acest concurs, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament. În eventualitatea unei dispute asupra validităţii unei înscrieri, decizia comisiei desemnate de organizator este definitivă;

 

 
   Primar,                                                        Președinte,

 
Petre Iordache                                    Preot Paroh  Petre Veteleanu
                                                          

 

 

 

 

Informatii la telefonul  0724255582