marți, 14 iulie 2015

”Costești, capitală a Olteniei de sub Munte, într-o zi...”


(Mihai Sporiș acordă acest titlu comunei noastre in ”Oltenia de sub Munte - Repere vâlcene vechi și noi”.)

Fotografie - Biserica mânăstirii Bistrița
Intâlnirile dintre Petre Cichirdan și Arhimandritul Veniamin Micle nu au fost întâmplătoare. Ele au netezit calea spre o întâlnire de suflet care s-a desfășurat  pe 14 iulie 2015, începând cu ora 14.00, în Secția de Artă "Gh.D.Anghel" din Costești. Una dintre pasiunile domniilor lor fiind scrisul, am fost martorii unei duble lansări de carte: 

                                                         

„Având în vedere aceste realităţi istorice şi tehnice, ani de-a rândul m-a preocupat problema originii acestui monument istoric şi religios, încercând să-i descifrez tainele. Printre altele, m-a frapat şi stilul arhitectonic al monumentului, care nu se încadrează în cel al epocii respective, când au fost construite biserica Mănăstirii Curtea de Argeş (1517) şi cea a Bolniţei de la Cozia (1542). Deşi marele ban Barbu era recunoscut pentru smerenia sa creştinească, totuşi avea conştiinţa demnităţii sale, şi nu s-ar fi abătut de la stilul elevat introdus în arta religioasă din Ţara Românească prin construirea unei biserici stil casă ţărănească”. (Arhim. Veniamin Micle: „Cuvânt înainte” din „Bolniţa Bistriţei-Mănăstire isihastă-sec. al XIV-lea”, Sfânta Mănăstire Bistriţa, Eparhia Râmnicului, 2012)

„Am avut şansa să-l cunosc şi să-i citesc o mare parte din cărţi. Pentru mine – Arhimandritul Veniamin Micle – este românul din elita cărturarilor care activează în varii domenii ale culturii neamului”.
                                   (Ioan BARBU, Râmnicu Vâlcea – 2014)PROGRAMUL MANIFESTĂRII


• Cuvânt de deschidere: Marius Toma PEŞTEREANU-Primarul comunei

• Prezentare cărţi:
Florin EPURE
Pr. Nicolae MOGA
Pr. Nicolae STATE-BURLUŞI
 Mihai SPORIŞ
Dumitru BONDOC

• Cuvântul autorilor:
Arhim. Veniamin MICLE
Petre CICHIRDAN

Sunt invitaţi să participe la lansare:

Consiliul Judeţean Vâlcea
Instituţia Prefectului Judeţului Vâlcea
Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea
Forumul Cultural al Râmnicului
Societatea Culturală „Anton Pann”
Asociaţia Seniorilor din Educaţie, Ştiinţă şi Cultură Vâlcea

(Buletin informativ creat de Editura Intol Press Râmnicu Vâlcea, şi Biblioteca Publică Costeşti-Vâlcea)


Mulțumiri, domnului Petre Cichirdan, pentru donația de carte făcută bibliotecii cu acest prilej!

Fotografii - Biblioteca Publică ”G-ral Nicolae Ciobanu” din comuna Costești

Mihaela Silvia Măguranu, bibliotecar