marți, 27 octombrie 2015

Cartea-Prietena mea

         Proiectul educaţional pe care-l propunem, reprezintă o încercare de a repune în drepturi „cartea ” şi „biblioteca”, de a le aduce în atenţia copiilor şi părinţilor, de a contribui la redescoperirea lecturii ca o plăcere, o relaxare,  un izvor de cunoaştere şi visare fără de egal! Proiectul promovează conduita pozitivă a copilului spre literatură.

SCOPUL PROIECTULUI
     Stimularea interesului pentru lectura individuala si colectiva in perioada prescolara si scolara , in vederea dezvoltarii si activizarii vocabularului si a dobandirii tehnicilor de munca intelectuala.
   Dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru lectura, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.
     Parteneri - Scoala Grigore Mihaescu Vladesti si Gradinita cu Program Prelungit Vladesti.

       Bibliotecara-Ciobotea Elena Maria