miercuri, 14 septembrie 2016

Drăgășani: Proiectul ecologic ”Green Rivers”

Proiectul ”Green Rivers” este un proiect ce se axează pe problemele de mediu din zona Drăgășani. La acest proiect participă voluntari din Turcia, Spania, Portugalia, Tunisia.
Obiectivele acestui proiect sunt:  participarea unui număr de şase voluntari cu oportunităţi reduse la activităţi voluntare de protejare a mediului înconjurător;  dobândirea de către cei şase voluntari de competenţe specifice implicării în activităţi de educaţie ecologică şi protejare a mediului înconjurător, competenţe ce vor contribui la dezvoltarea lor personală şi profesională şi reintegrarea pe piaţa muncii în viitor;  promovarea învăţării interculturale în rândul voluntarilor;  dezvoltarea de noi instrumente de monitorizare folosite în activitatea de mentorat consolidat pentru cei şase voluntari;  transfer de practici didactice între parteneri în domeniul educaţiei ecologice şi protejării mediului înconjurător:  înfiinţarea unui parteneriat strategic la nivelul proiectului, care, pe viitor, va iniţia noi proiecte SEV, dar şi proiecte de mobilităţi şi proiecte strategice de tineret. Activităţile principale ale proiectului se concentrează pe organizarea de ateliere de educaţie ecologică în şcoli din mediul rural, ateliere de reciclare creativă, pe organizarea de seminarii de informare privind programul „Erasmus +” şi protejarea mediului înconjurător în comunităţi rurale, pe activităţi de ecologizare a cursurilor unor râuri limitrofe oraşului Drăgăşani şi pe organizarea de campanii media venite în sprijinul educaţiei ecologice şi protejării mediului înconjurător, pe organizarea de dezbateri publice privind măsuri de identificare şi soluţionare a unor probleme de mediu.
Bibliotecar,
Cristina Prunel-Bărbulescu