joi, 6 aprilie 2017

Concursul „Vâlcea - colţ de rai” 2017 (Ediţia a VI-a)in captura de ecran: primele 35 de rezultate returnate din istoricul Google la interogaţia valcea colt de rai - Imagini, browser Chrome, 6 aprilie 2017, ora 11.00


Dragi colegi bibliotecari din judeţul Vâlcea,

Vă propun ca Ediţia 2017 (a VI-a) a Concursului "Vâlcea - colţ de rai" să înceapă în acest an puţin mai devreme decât de obicei, pentru a ne rămâne timp suficient până în 10 iunie să derulăm în bune condiţii etapa locală a proiectului.

Ca şi în anii precedenţi, vă rog să vă implicaţi în organizarea activităţilor şi operaţiunilor deja "tradiţionale" de-acum (ne aflăm la a VI-a ediţie), astfel încât să ne atingem obiectivele proiectului:

1. atragerea către biblioteca publică locală a unui număr cât mai mare de copii talentaţi
2. punerea în valoare - promovarea în online şi premierea în cadru festiv la Biblioteca Judeţeană "Antim Ivireanul" Vâlcea - a aptitudinilor creativ-literar-artistice ale acestora - înnăscute, dobândite în timpul instrucţiei şcolare sau manifestate ca "pasiune" de moment.


Concursul este organizat şi se desfăşoară pe teritoriul judeţului Vâlcea, în bibliotecile publice locale (Municipală Drăgăşani, orăşenesti şi comunale + Biblioteca Judeţeana „Antim Ivireanul”), cu utilizarea echipamentelor şi tehnologiilor primite donaţie prin Programul „Biblionet – lumea în biblioteca mea”. Concursul este parte a proiectelor conexe şi ulterioare Biblionet, prin care asigurăm sustenabilitatea acestui program şi contribuim la crearea „dependenţei” comunităţilor vâlcene de biblioteca publică locală.

Reiterăm două prevederi importante a Regulamentului:
Temele lucrărilor sunt la libera alegere a elevilor si vor pune in evidenta date si fapte istorice, monumente, trasaturi nobile ale spiritului oamenilor, frumusetea reliefului (florei, faunei), a traditiilor si valorilor cultural-spirituale locale şi universale.

Fiecare creaţie din fiecare secţiune de concurs va avea înscris vizibil un cuvânt-cheie (cod) de recunoaştere, ales de candidat şi cunoscut de bibliotecar. Acest cuvânt-cheie, care poate conţine litere şi cifre, (ne) va permite identificarea autorilor lucrărilor după jurizarea anonimă acestora. Subliniem, elevii competitori în concurs nu-şi vor inscrie numele pe lucrări, ci doar cuvântul-cheie de recunoaştere.

Aveţi mai jos Regulamentul de concurs actualizat, iar de la legătura https://drive.google.com/file/d/0B-G7vrM7m93sYk1tVG9aVmRZRlk/view?usp=sharing puteţi descărca documentul în format *pdf, pentru afişare, promovare locală s.a.m.d.

Vă doresc succes!
Valentin Smedescu

____________________________________________


Regulament Concurs „Vâlcea - colţ de rai” 2017
(Ediţia a VI-a)


SECTIUNEA 1. Organizatorii/Partenerii 

Concursul este organizat de Biblioteca Judeţeana „Antim Ivireanul” Vâlcea şi bibliotecile publice din judeţul Vâlcea.
Parteneri ne sunt Cercul de la Râmnic/ România - Grădina Maicii Domnului, Societatea Culturală "Anton Pann", Asociaţia Naţională „Cultul Eroilor” - Filiala Vâlcea, Cenaclul „Petale”, pr. Nicolae State-Burluşi, oameni de cultură, edituri, sponsori.
Organizatorii şi participantii la concurs se obligă să respecte prezentul Regulament oficial de concurs, făcut public prin intermediul www.bibliotecivalcene.blogspot.ro şi al paginii https://www.facebook.com/Biblioteci-Valcene-Valentin-Smedescu-1129989227018042/, în data de 06.04.2017.

SECTIUNEA 2. Zona de desfăşurare

Concursul este organizat şi se desfăşoară pe teritoriul judeţului Vâlcea, în bibliotecile publice locale (Municipală Drăgăşani, orăşenesti şi comunale + Biblioteca Judeţeana „Antim Ivireanul”), cu utilizarea echipamentelor şi tehnologiilor primite donaţie prin Programul „Biblionet – lumea în biblioteca mea”. Concursul este parte a proiectelor conexe şi ulterioare Biblionet, prin care asigurăm sustenabilitatea acestui program şi contribuim la crearea „dependenţei” comunităţilor vâlcene de biblioteca publică locală.

Concursul are cinci secţiuni, după cum urmează:
• Proza scurta/ Eseu
         •  Poezie
         • Pictura/ Desen
• Pictură pe temă religioasă (Icoană)
         • Creaţii video

SECTIUNEA 3. Durata

Concursul începe în data de 10 aprilie 2017 şi se derulează în două etape:

- etapa locală (oraşenească sau comunală), care va dura până la data de 10 iunie 2017 (ora 24.00)
- etapa judeţeană se va derula în perioada 11 iunie – 15 septembrie 2017.
Câştigătorii etapelor locale ale Concursului, calificaţi în etapa judeţeană, vor fi anuntaţi oficial cel târziu în data de 15 septembrie 2017 (fără a le fi divulgate numele, ci doar pseudonimul cu care şi-au semnat creaţiile)

SECTIUNEA 4. Mecanismul concursului

I.Etapa locală (comunală/orăşenească):

a) în baza prezentului Regulament, bibliotecarul public optează pentru parteneri de proiect - cadre didactice, personalităţi locale s.a.m.d., cu ajutorul cărora concursul este promovat în şcolile din localitate şi, în general, în comunitate.

b) Participantii la concurs prezinta bibliotecarului public din localitate creaţiile proprii, care pot fi: 
- trei poezii şi/sau 
- trei picturi, care pot fi inclusiv pe temă religioasă (acuarela, grafica etc.) şi/sau 
- trei creaţii de proza scurta (compunere, eseu etc.) şi/ sau
- două creaţii video.

Temele lucrărilor sunt la libera alegere a elevilor şi vor pune în evidenta date şi fapte istorice, monumente, trăsături nobile ale spiritului oamenilor, frumusetea reliefului (florei, faunei), a tradiţiilor locale şi a valorilor cultural-spirituale locale şi universale
Fiecare creaţie din fiecare secţiune de concurs va avea înscris vizibil un cuvânt-cheie (cod) de recunoaştere, ales de candidat şi cunoscut de bibliotecar. Acest cuvânt-cheie, care poate conţine litere şi cifre, (ne) va permite identificarea autorilor lucrărilor după jurizarea acestora. Subliniem, elevii competitori în concurs nu-şi vor inscrie numele pe lucrări, ci doar cuvântul-cheie de recunoaştere.  

c) Cu ajutorul bibliotecarului (daca este cazul) şi utilizand computerele, scanerul şi conexiunea Internet din biblioteca publică, participantii la concurs îşi încarcă în mediul on-line poeziile şi proza sub forma de text (fişier *.doc), iar picturile/desenele – ca fotografii de rezoluţie acceptabilă (fisier  *.jpg); creaţiile video vor fi încărcate în YouTube sau alt canal de găzduire gratuită a materialelor video; adresele din Internet (link-urile) unde se vor afla creaţiile upload-ate din fiecare localitate vor fi făcute publice de către fiecare bibliotecar în parte, pe blogul www.bibliotecivalcene.blogspot.ro.

Nota: bibliotecarii care întâmpină dificultaţi în a înfaptui operaţiunile de mai sus sunt rugaţi să îl contacteze pe subsemnatul Valentin Smedescu (pentru îndrumare prin e-mail sau telefon sau editarea postării eronate).

d) Bibliotecarul public şi partenerii cadre didactice (ideal ar fi: profesori de limba şi literatura română, istorie, desen/arte plastice) se constituie într-un juriu care evaluează toate lucrările centralizate la biblioteca locală.

e) Lucrările premiate la nivel local în fiecare sectiune de concurs sunt propuse de către juriu pentru etapa judeţeana a concursului; bibliotecarul anunţă pe www.bibliotecivalcene.blogspot.ro premianţii etapei locale a concursului şi link-urile la care se află creaţiile premiate.

f)  La serbarea de sfârşit de an a fiecărei şcoli locale implicate/ atrase în proiect ar fi de dorit - şi recomandăm - premierea câştigătorilor, recunoaşterea publică a talentului şi meritelor lor în fata colegilor şi a comunităţii.

II. Etapa judeţeana:

a) Se constituie juriul de evaluare a creaţiilor pentru cele patru secţiuni de concurs (componenţa juriului este cea cunoscută).

b) Subsemnatul, Valentin Smedescu, centralizeaza intr-un document online unic toate creaţiile pentru cele cinci sectiuni, din toate bibliotecile participante. Aceste creaţii, conţinând cuvântul-cheie care permite identificarea autorilor, vor fi libere la vizualizare în Internet încă dinainte de jurizare. Legăturile către creaţii vor fi transmise ulterior juriului, când acesta va hotari să se întrunească.

c) Juriul hotărăşte, până în data de 1 noiembrie 2017, cine sunt câştigătorii Concursului “Vâlcea – colţ de rai”, Ediţia 2017; după jurizarea judeţeană, subsemnatul îi contactează pe colegii bibliotecari din judeţ pentru a afla numele reale ale premianţilor cunoscuţi până în acel moment doar ca pseudonim, pentru redactarea diplomelor, constituirea premiilor etc.


d) Rezultatele concursului - premiile obţinute de cei mai talentaţi şi merituoşi participanti – vor fi anunţate oficial, în cadru festiv, la Biblioteca Judeţeana “Antim Ivireanul” Vâlcea, în prezenţa tuturor premianţilor din cadrul Etapei judeţen şi a bibliotecarilor-îndrumători ai elevilor. Evenimentul va avea loc, cel mai probabil (ca în fiecare an) de Ziua Culturii Naţionale - 15 ianuarie 2018.

e) Administratiile locale (primarul şi consiliul local) finanţatoare ale bibliotecilor care se implică în organizarea concursului vor fi înştiinţate (felicitate), prin corespondenţă oficială despre meritele bibliotecarului şi ale elevilor premiaţi.


SECTIUNEA 5. Proceduri pentru validarea câştigătorilor şi pentru premiere

I.Etapa locală (comunală/orăşenească):
Toti participantii la concurs, conform celor mentionate în sectiunea 4, vor fi invitaţi personal de către bibliotecar la festivitatea de premiere de la nivel local (cum am menţionat, ideal ar fi ca aceasta să se înfăptuiască în cadrul serbării de sfârşit de an şcolar, la care participanţii la concurs ar trebui să fie prezenţi în calitate de elevi). Dupa ce sintetizeaza, în cateva fraze, importanta bibliotecii pentru comunitate şi nevoia de parteneriat perpetuu bibliotecă-şcoală, bibliotecarul spune câteva cuvinte despre concurs şi obiectivele acestuia, îi felicită pe toţi participanţii, anunţă componenţa juriului care a hotărât premiile şi inmânează diplome câştigătorilor, pentru fiecare secţiune de concurs: menţiune/menţiuni (daca este cazul), premiul al III-lea, al II-lea şi premiul I.
La final, bibliotecarul comunică asistenţei că toţi elevii premiaţi la nivel local, indiferent de premiu (deci şi menţiunile), se califică pentru etapa judeţeană a concursului, unde va avea loc o nouă jurizare – pentru o competiţie în care depăşim cadrul local.

Nota: pentru o firească încununare a Etapei locale a concursului, bibliotecarul trebuie să aibă un parteneriat (care poate fi şi un simplu acord verbal) cu conducerea şcolii, astfel încât “ordinea de zi” a serbării de sfârşit de an să includă activitatea de premiere a câştigătorilor concursului nostru.

II.Etapa judeţeana:
 La Biblioteca Judeţeana “Antim Ivireanul” Vâlcea va fi organizată festivitatea de premiere a câştigătorilor concursului. Toţi bibliotecarii care propun candidaţi calificaţi în etapa judeţeană vor fi prezenţi împreuna cu premianţii lor – daca este posibil, insoţiţi şi de cadre didactice, reprezentanţi ai administraţiilor locale s.a.m.d. - la festivitatea de premiere.
Ne dorim ca  festivitatea de premiere să fie o acţiune înfaptuită inclusiv prin cointeresarea şcolilor din judeţ în a-şi aduce elevii merituoşi la Râmnicu Vâlcea - să viziteze Biblioteca Judeţeană, să conştientizeze că aceasta le aparţine şi lor şi că instituţia bibliotecă publică, prin misiunea şi funcţiile ei, este de importanţă strategică în societate (cum, de altfel stipulează şi Legea bibliotecilor).

SECTIUNEA 6. Responsabilitatea 

Prin participarea la concurs, toţi elevii sunt de acord şi se obligă să se conformeze tuturor ce­rinţelor şi condiţiilor stabilite de către organizatori, prin prezentul Regulament oficial, dar şi normelor nescrise de consideraţie pentru creaţiile celorlalţi competitori, de bună purtare şi convieţuire civică, inclusiv în timpul vizitei la Biblioteca Judeţeana Vâlcea.

SECTIUNEA 7. Dreptul de participare

Concursul este deschis participării tuturor preşcolarilor, elevilor de ciclu primar şi de gimnaziu, din toate localităţile judeţului Vâlcea.
Concursul şi înmanarea premiilor desfăşurându-se în mod public – în biblioteci şi în online –, participarea constituie acordul ca numele câştigătorilor, imaginea lor şi creaţiile produse conform cerinţelor să fie făcute publice şi utilizate gratuit de către organizatori, în scop educaţional/motivaţional.

SECTIUNEA 8. Durabilitatea concursului

Ne dorim ca prezentul concurs, ajuns la Ediţia a VI-a, să continue a fi organizat anual, să înceteze numai în cazul producerii unui eveniment ce constituie forţă majoră.

organizator,
Valentin Smedescu
sef Serviciu Marketing-Dezvoltare/ Coordonare judeţeană/
Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea 


in captura de ecran: primele 35 de rezultate returnate din istoricul Google, la interogaţia valcea colt de rai Imagini, browser Chrome 6 aprilie 2017 ora 11.00