Regulament Concurs „Valcea - colt de rai” 2019


Regulament Concurs „Vâlcea - colţ de rai” 2019
(Ediţia a VIII-a)


 - atenţie la secţiunea nou-introdusă în concurs – „Legendele/ Poveştile Vâlcii” -, care înlocuieşte secţiunea „Creaţii video”  -SECTIUNEA 1. Organizatorii/Partenerii 

Concursul este organizat de Biblioteca Judeţeana „Antim Ivireanul” Vâlcea şi bibliotecile publice din judeţul Vâlcea.
Parteneri ne sunt Cercul de la Râmnic „România - Grădina Maicii Domnului”, Societatea Culturală "Anton Pann", Asociaţia Naţională „Cultul Eroilor” - Filiala Vâlcea, Cenaclul „Petale”, oameni de cultură, edituri, sponsori.

Organizatorii şi participantii la concurs se obligă să respecte prezentul Regulament oficial de concurs, făcut public prin intermediul www.bibliotecivalcene.blogspot.ro  + al paginilor https://www.facebook.com/bibliotecivalcene/   şi https://www.facebook.com/Biblioteca-Jude%C8%9Bean%C4%83-Antim-Ivireanul-V%C3%A2lcea-189156717819825/, în data de 13.05.2019.

SECTIUNEA 2. Zona de desfăşurare


Concursul este organizat şi se desfăşoară pe teritoriul judeţului Vâlcea, în bibliotecile publice locale (Municipală Drăgăşani, orăşenesti şi comunale + Biblioteca Judeţeana „Antim Ivireanul”), cu utilizarea echipamentelor şi tehnologiilor primite donaţie prin Programul „Biblionet – lumea în biblioteca mea”. Concursul este parte a proiectelor conexe şi ulterioare «Biblionet», prin care asigurăm sustenabilitatea acestui program şi contribuim la crearea „dependenţei” comunităţilor vâlcene de biblioteca publică locală.


Concursul are cinci secţiuni, după cum urmează:
• Proză scurta/ Eseu
         •  Poezie
         • Pictură/ Desen
• Pictură pe temă religioasă (Icoană)
         • Legendele/ Poveştile Vâlcii

SECTIUNEA 3. Durata


Concursul începe în data de 15 mai 2019 şi se derulează în două etape:


- etapa locală (oraşenească sau comunală), care va dura până la data de 10 iunie 2019 (ora 24.00)
- etapa judeţeană se va derula în perioada 11 iunie – 15 septembrie 2019.

Câştigătorii etapelor locale ale Concursului, calificaţi în etapa judeţeană, vor fi anuntaţi oficial în online în jurul datei de 15 septembrie 2019 (fără a le fi divulgate numele, ci doar pseudonimul cu care şi-au semnat creaţiile).

SECTIUNEA 4. Mecanismul concursului

I.Etapa locală (comunală/orăşenească):

a) în baza prezentului Regulament, bibliotecarul public optează pentru parteneri de proiect - cadre didactice, personalităţi locale s.a.m.d., cu ajutorul cărora concursul este promovat în şcolile din localitate şi, în general, în comunitate.

b) Participanţii la concurs prezintă bibliotecarului public din localitate creaţiile proprii, care pot fi: 
- una/ două/ trei poezii şi/sau 
- una/ două/ trei, care pot fi inclusiv pe temă religioasă (acuarela, grafica etc.) şi/sau 
- una/ două/ trei creaţii de proza scurta (compunere, eseu etc.) şi/ sau  
-  una/ două/ trei legende/ poveşti locale aflate de elevii comptetitori de la bătrâni ai satului, de la bunici, părinţi, rude s.a.m.d.

Temele lucrărilor sunt la libera alegere a elevilor şi vor pune în evidenţă date şi fapte istorice, monumente, trăsături nobile ale spiritului oamenilor, frumusetea reliefului (florei, faunei), a tradiţiilor locale şi a valorilor cultural-spirituale locale şi universale.Precizare privind secţiunea nou-introdusă în concurs – „Legendele/ Poveştile Vâlcii” -, care înlocuieşte secţiunea „Creaţii video”:

Deşi ne-au fost prezentate spre jurizare video-uri interesante (unele chiar foarte reuşite, excelent pliate pe obiectivele noastre),  la secţiunea „Creaţii video” competiţia s-a purtat între relativ puţini elevi/ echipe de elevi. Prin urmare, spre deosebire de celelalte secţiuni ale concursului nostru, la această secţiune nu toate bibliotecile publice vâlcene participante la proiect au putut prezenta creaţii de gen; pe undeva, secţiunea „Creaţii video” a fost/ este şi ceva mai dificil de abordat, la vârsta şcolii primare/ gimnaziului.
Cum - prin obiectivele enunţate - ne propunem o competiţie prin care toţi copiii şi adolescenţii Vâlcii să conştientizeze (încă de la această vârstă) repere care ţin de memoria şi cunoaşterea locală,considerăm oportun să introducem în concurs secţiunea „Legendele/ Poveştile Vâlcii”, în cadrul căreia pot fi prezentate creaţii care au la bază legende/ poveşti ale locului; nu intrăm în detalii, fiecare elev participant la concurs poate reda în această secţiune a competiţiei una/ două/ trei legende sau poveşti locale pe care le-a aflat, de ex. despre oameni şi fapte din vechime, despre cum „se zice” că a luat naştere satul/ comuna lui natală s.a.m.d.

*

Aşa cum ne-am obişnuit, fiecare creaţie din fiecare secţiune de concurs va avea înscris vizibil un cuvânt-cheie (cod) de recunoaştere, ales de candidat şi cunoscut de bibliotecar. Acest cuvânt-cheie, care poate conţine litere şi cifre, (ne) va permite identificarea autorilor lucrărilor după jurizarea acestora. Subliniem, elevii competitori în concurs nu-şi vor inscrie numele pe lucrări, ci doar cuvântul-cheie de recunoaştere.  

c) Cu ajutorul bibliotecarului (daca este cazul) şi utilizand computerele, scanerul şi conexiunea Internet din biblioteca publică, participantii la concurs îşi încarcă în mediul on-line poeziile şi proza sub forma de text (fişier *.doc), iar picturile/desenele – ca fotografii de rezoluţie acceptabilă (fisier  *.jpg); adresele din Internet (link-urile) unde se vor afla creaţiile upload-ate din fiecare localitate vor fi făcute publice de către fiecare bibliotecar în parte, pe blogul www.bibliotecivalcene.blogspot.ro.

Notă: bibliotecarii care întâmpină dificultaţi în a înfaptui operaţiunile de mai sus sunt rugaţi să îl contacteze pe subsemnatul, Valentin Smedescu, pentru îndrumare prin e-mail/ telefon sau pentru editarea postării respective.

d) Bibliotecarul public local şi partenerii cadre didactice (ideal ar fi: profesori de limba şi literatura română, istorie, desen/arte plastice etc.) se constituie într-un juriu care evaluează lucrările centralizate la biblioteca locală.

e) Lucrările premiate la nivel local în fiecare sectiune de concurs sunt propuse de către juriu pentru etapa judeţeana a concursului; bibliotecarul anunţă pe www.bibliotecivalcene.blogspot.ro premianţii etapei locale a concursului şi link-urile la care se află creaţiile premiate.

f)  La serbarea de sfârşit de an a fiecărei şcoli locale implicate/ atrase în proiect ar fi de dorit - şi recomandămpremierea câştigătorilor, recunoaşterea publică a talentului şi meritelor lor în fata colegilor şi a comunităţii; colegii bibliotecari care, în afară de diplome de merit, vor să premieze la nivel local elevii câştigători inclusiv cu cărţi, pot conta pe sprijinul nostru în acest sens.

II. Etapa judeţeana:

a) Se constituie juriul de evaluare a creaţiilor pentru cele patru secţiuni de concurs (componenţa juriului este cea consacrată).

b) Subsemnatul, Valentin Smedescu, centralizeaza într-un document online unic toate creaţiile pentru cele cinci sectiuni, din toate bibliotecile participante. Aceste creaţii, conţinând cuvântul-cheie care permite identificarea autorilor, vor fi libere la vizualizare în Internet încă dinainte de jurizare. Legăturile către creaţii vor fi transmise ulterior juriului, când acesta va hotari să se întrunească.

c) Juriul hotărăşte, până în data de 1 Decembrie 2019, cine sunt câştigătorii Concursului “Vâlcea – colţ de rai”, Ediţia 2019; după jurizarea judeţeană, subsemnatul îi contactează pe colegii bibliotecari din judeţ pentru a afla numele reale ale premianţilor cunoscuţi până în acel moment doar ca pseudonim, pentru redactarea diplomelor, constituirea premiilor etc.


d) Rezultatele concursului - premiile obţinute de cei mai talentaţi şi merituoşi participanti – vor fi anunţate oficial, în cadru festiv, la Biblioteca Judeţeana “Antim Ivireanul” Vâlcea, în prezenţa tuturor premianţilor din cadrul Etapei judeţene, a bibliotecarilor-îndrumători ai elevilor, a cadrelor didactice şi a reprezentanţilor administraţiilor locale, ca în fiecare an. Evenimentul va avea loc, cel mai probabil (conform „tradiţiei”) de Ziua Culturii Naţionale - 15 ianuarie 2020.

e) Administratiile locale (primarul şi consiliul local) finanţatoare ale bibliotecilor care se implică în organizarea concursului vor fi înştiinţate (felicitate) personal de către subsemnatul cu privire la meritele bibliotecarului şi ale elevilor premiaţi şi invitate la festivitatea de premiere.


SECTIUNEA 5. Proceduri pentru validarea câştigătorilor şi pentru premiere

I.Etapa locală (comunală/orăşenească):
Toti participantii la concurs, conform celor mentionate în sectiunea 4, vor fi invitaţi personal de către bibliotecar la festivitatea de premiere de la nivel local (cum am menţionat, ideal ar fi ca aceasta să se înfăptuiască în cadrul serbării de sfârşit de an şcolar, la care participanţii la concurs ar trebui să fie prezenţi în calitate de elevi). Dupa ce sintetizeaza, în cateva fraze, importanta strategică a bibliotecii pentru comunitate şi nevoia de parteneriat perpetuu bibliotecă-şcoală, bibliotecarul spune câteva cuvinte despre concurs şi obiectivele acestuia, îi felicită pe toţi participanţii, anunţă componenţa juriului care a hotărât premiile şi inmânează diplome câştigătorilor, pentru fiecare secţiune de concurs: menţiune/menţiuni (daca este cazul), premiul al III-lea, al II-lea şi premiul I.
La final, bibliotecarul comunică asistenţei că toţi elevii premiaţi la nivel local, indiferent de premiu (deci şi menţiunile), se califică pentru etapa judeţeană a concursului, unde va avea loc o nouă jurizare – pentru o competiţie în care depăşim cadrul local.

Nota: pentru o firească încununare a Etapei locale a concursului, bibliotecarul trebuie să aibă un parteneriat (care poate fi şi un simplu acord verbal) cu conducerea şcolii, astfel încât “ordinea de zi” a serbării de sfârşit de an să includă şi activitatea de premiere a câştigătorilor concursului nostru.

II.Etapa judeţeana:
 La Biblioteca Judeţeana “Antim Ivireanul” Vâlcea va fi organizată festivitatea de premiere a câştigătorilor concursului. Toţi bibliotecarii care propun candidaţi calificaţi în etapa judeţeană vor fi prezenţi împreuna cu premianţii lor – daca este posibil, insoţiţi şi de cadre didactice, reprezentanţi ai administraţiilor locale s.a.m.d., eventual părinţi - la festivitatea de premiere.
Ne dorim ca  momentul culminant al proiectului să fie o acţiune înfaptuită inclusiv prin cointeresarea şcolilor din judeţ în a-şi aduce elevii merituoşi la Râmnicu Vâlcea - să viziteze Biblioteca Judeţeană, să conştientizeze că aceasta le aparţine şi lor şi că instituţia bibliotecă publică, prin misiunea şi funcţiile ei, este de importanţă strategică în societate (cum, de altfel stipulează şi Legea bibliotecilor).

SECTIUNEA 6. Responsabilitatea 


Prin participarea la concurs, toţi elevii sunt de acord şi se obligă să se conformeze tuturor ce­rinţelor şi condiţiilor stabilite de către organizatori, prin prezentul Regulament oficial, dar şi normelor nescrise de consideraţie pentru creaţiile celorlalţi competitori, de bună purtare şi convieţuire civică, inclusiv în timpul vizitei la Biblioteca Judeţeana Vâlcea.


SECTIUNEA 7. Dreptul de participare


Concursul este deschis participării tuturor preşcolarilor, elevilor de ciclu primar şi de gimnaziu, din toate localităţile judeţului Vâlcea. Din considerente organizatorice şi dată fiind precaritatea surselor de premiere, nu putem „diviza” concursul şi pe secţiuni de vârstă, însă ne reafirmăm convingerea că talentul artistic şi sârguinţa vor fi vizibile pentru juriu atât pentru vârste fragede, cât şi aproape de absolvirea ciclului gimnazial.


Concursul şi înmanarea premiilor desfăşurându-se în mod public – în biblioteci şi în online –, participarea constituie acordul implicit ca numele câştigătorilor, imaginea lor şi creaţiile produse conform cerinţelor să fie făcute publice şi utilizate gratuit de către organizatori, în scop educaţional/motivaţional.

SECTIUNEA 8. Durabilitatea concursului


Ne dorim ca prezentul concurs, ajuns la Ediţia a VIII-a, să continue a fi organizat anual, să înceteze numai în cazul producerii unui eveniment ce constituie forţă majoră.


organizator,
Valentin Smedescusef Serviciu 


Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea


Regulamentul în *.PDF, pentru bibliotecile locale, este la https://drive.google.com/file/d/1oWYin0qvS79DtYiPlSS-ZovyDmZF7JVY/view?usp=sharing

În cele cinci imagini sunt fotografiile de grup realizate după fiecare festivitate de premiere organizată de Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea, în ultimii cinci ani, pentru anul precedent (15 Ianuarie 2015/2016/2017/2018/2019, de Ziua Culturii Naţionale).

____

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu