Regulament Concurs „Valcea - colt de rai” 2018
• în cinstea aniversării Centenarului Marii Uniri, tematica din acest an a proiectului nostru - de asemenea la libera alegere a competitorilor - va fi extinsă: creaţiile din toate cele cinci secţiuni ale concursului vor reflecta/ pot reflecta viziunea autorului cu privire la cum va arăta România (în general) sau Vâlcea (în particular)peste încă o sută de ani. Dacă în cadrul secţiunii «Pictură pe temă religioasă»*, viziunea cu privire la tematica legată de Centenar este mai dificil de exprimat, atât proza şi poezia, cât şi desenul/ pictura sau creaţia video nu au limite în exprimarea artistică nici pe această temă :)

Dragi colegi bibliotecari din judeţul Vâlcea,
Vă propun ca Ediţia 2018 (a VII-a) a Concursului "Vâlcea - colţ de rai" să înceapă în acest an şi mai devreme decât de obicei, pentru a ne rămâne timp suficient până în 10 iunie să derulăm în bune condiţii etapa locală a proiectului, mai ales date fiind noutăţile.

Ca şi în anii precedenţi, vă rog să vă implicaţi în organizarea activităţilor şi operaţiunilor deja "tradiţionale" de-acum (ne aflăm într-al şaptelea an de proiect), astfel încât să ne atingem obiectivele:
1. atragerea către biblioteca publică locală a unui număr cât mai mare de copii talentaţi
2. punerea în valoare - promovarea în online şi premierea în cadru festiv la Biblioteca Judeţeană "Antim Ivireanul" Vâlcea - a aptitudinilor creativ-literar-artistice ale acestora - înnăscute, dobândite în timpul instrucţiei şcolare sau manifestate ca "pasiune" de moment
3. așa cum am anunțat în 15 ianuarie a.c.*, conştientizarea importanţei Centenarului Marii Uniri, de către toţi participanţii la proiectul nostru, şi exprimarea viziunii proprii cu privire la cum va arăta România/ Vâlcea peste încă o sută de ani.

Concursul este organizat şi se desfăşoară pe teritoriul judeţului Vâlcea, în bibliotecile publice locale (Municipală Drăgăşani, orăşenesti şi comunale + Biblioteca Judeţeana „Antim Ivireanul”), cu utilizarea echipamentelor şi tehnologiilor primite donaţie prin Programul „Biblionet – lumea în biblioteca mea”. Concursul este parte a proiectelor conexe şi ulterioare Biblionet, prin care stăruim întru sustenabilitatea acestui program şi contribuim la crearea „dependenţei” comunităţilor vâlcene de biblioteca publică locală.
Reiterăm două prevederi importante a Regulamentului:
1.       Temele lucrărilor sunt la libera alegere a elevilor
2.       Fiecare creaţie din fiecare secţiune de concurs va avea înscris vizibil un cuvânt-cheie (cod) de recunoaştere, ales de candidat şi cunoscut de bibliotecar. Acest cuvânt-cheie, care poate conţine litere şi cifre, (ne) va permite identificarea autorilor lucrărilor după jurizarea anonimă acestora. Subliniem, elevii competitori în concurs nu-şi vor inscrie numele pe lucrări, ci doar cuvântul-cheie de recunoaştere.

Aveţi mai jos Regulamentul de concurs actualizat, iar de la legătura https://drive.google.com/file/d/1ZqPHyyM9hwU2e0tN9J2AHfGLedqCmuzx/view?usp=sharing puteţi descărca documentul în format *pdf, pentru afişare, distribuire, promovare locală s.a.m.d.

Vă doresc succes!
Valentin Smedescu

Festivitatea și premianţii Concursului de creaţie pentru elevi ”Vâlcea – Colţ de rai”, Ediţia a VI-a (2017) - la https://bibliotecivalcene.blogspot.ro/2018/01/premiantii-concursului-de-creatie.html


Regulament Concurs „Vâlcea - colţ de rai” 2018
(Ediţia a VII-a)


SECTIUNEA 1. Organizatorii/Partenerii 

Concursul este organizat de Biblioteca Judeţeana „Antim Ivireanul” Vâlcea şi bibliotecile publice din judeţul Vâlcea.
Parteneri ne sunt Cercul de la Râmnic/ „România - Grădina Maicii Domnului”, Societatea Culturală "Anton Pann", Asociaţia Naţională „Cultul Eroilor” - Filiala Vâlcea, Cenaclul „Petale”, oameni de cultură, edituri, sponsori.

Organizatorii şi participantii la concurs se obligă să respecte prezentul Regulament oficial de concurs, făcut public prin intermediul www.bibliotecivalcene.blogspot.ro şi al paginii https://www.facebook.com/bibliotecivalcene/  în data de 13.03.2018.

SECTIUNEA 2. Zona de desfăşurare

Concursul este organizat şi se desfăşoară pe teritoriul judeţului Vâlcea, în bibliotecile publice locale (Municipală Drăgăşani, orăşenesti şi comunale + Biblioteca Judeţeana „Antim Ivireanul”), cu utilizarea echipamentelor şi tehnologiilor primite donaţie prin Programul „Biblionet – lumea în biblioteca mea”. Concursul este parte a proiectelor conexe şi ulterioare Biblionet, prin care asigurăm sustenabilitatea acestui program şi contribuim la crearea „dependenţei” comunităţilor vâlcene de biblioteca publică locală.

Concursul are cinci secţiuni, după cum urmează:
• Proză scurta/ Eseu
         •  Poezie
         • Pictură/ Desen
• Pictură pe temă religioasă (Icoană)
         • Creaţii video

SECTIUNEA 3. Durata

Concursul începe în data de 15 martie 2018 şi se derulează în două etape:

etapa locală (oraşenească sau comunală), care va dura până la data de 10 iunie 2018 (ora 24.00)
- etapa judeţeană se va derula în perioada 11 iunie – 15 septembrie 2018.
Câştigătorii etapelor locale ale Concursului, calificaţi în etapa judeţeană, vor fi anuntaţi oficial într-un document sintetic publicat online cel târziu în data de 15 septembrie 2018 (fără a le fi divulgate numele, ci doar pseudonimul cu care şi-au semnat creaţiile).

SECTIUNEA 4. Mecanismul concursului

I.Etapa locală (comunală/orăşenească):

a) în baza prezentului Regulamentbibliotecarul public optează pentru parteneri de proiect - cadre didactice, personalităţi locale s.a.m.d., cu ajutorul cărora concursul este promovat în şcolile din localitate şi, în general, în comunitate.

b) Participanţii la concurs prezintă bibliotecarului public din localitate creaţiile proprii, care pot fi: 
- trei poezii şi/sau 
- trei picturi, care pot fi inclusiv pe temă religioasă (acuarela, grafica etc.) şi/sau 
- trei creaţii de proza scurta (compunere, eseu etc.) şi/ sau
- două creaţii video.

Temele lucrărilor sunt la libera alegere a elevilor şi vor pune în evidenţă date şi fapte istorice, monumente, trăsături nobile ale spiritului oamenilor, frumusetea reliefului (florei, faunei), a tradiţiilor locale şi a valorilor cultural-spirituale locale şi universale;
În cinstea aniversării Centenarului Marii Uniri, tematica din acest an a proiectului nostru - de asemenea la libera alegere a competitorilor - va fi extinsă: creaţiile din toate cele cinci secţiuni ale concursului vor reflecta/ pot reflecta viziunea autorului cu privire la cum va arăta România (în general) sau Vâlcea (în particular), peste încă o sută de ani. Dacă în cadrul secţiunii «Pictură pe temă religioasă»*, viziunea cu privire la tematica legată de Centenar este mai dificil de exprimat, atât proza şi poezia, cât şi desenul/ pictura sau creaţia video nu au limite în exprimarea artistică nici pe această temă J


Aşa cum ne-am obişnuit, fiecare creaţie din fiecare secţiune de concurs va avea înscris vizibil un cuvânt-cheie (cod) de recunoaştere, ales de candidat şi cunoscut de bibliotecar. Acest cuvânt-cheie, care poate conţine litere şi cifre, (ne) va permite identificarea autorilor lucrărilor după jurizarea acestora. Subliniem, elevii competitori în concurs nu-şi vor inscrie numele pe lucrări, ci doar cuvântul-cheie de recunoaştere.  

c) Cu ajutorul bibliotecarului (daca este cazul) şi utilizand computerele, scanerul şi conexiunea Internet din biblioteca publică, participantii la concurs îşi încarcă în mediul on-line poeziile şi proza sub forma de text (fişier *.doc), iar picturile/desenele – ca fotografii de rezoluţie acceptabilă (fisier  *.jpg); creaţiile video vor fi încărcate în YouTube sau alt canal de găzduire gratuită a materialelor video; adresele din Internet (link-urile) unde se vor afla creaţiile upload-ate din fiecare localitate vor fi făcute publice de către fiecare bibliotecar în parte, pe blogul www.bibliotecivalcene.blogspot.ro.

Notă: bibliotecarii care întâmpină dificultaţi în a înfaptui operaţiunile de mai sus sunt rugaţi să îl contacteze pe subsemnatul Valentin Smedescu (pentru îndrumare prin e-mail sau telefon ori editarea postării eronate).

d) Bibliotecarul public local şi partenerii cadre didactice (ideal ar fi: profesori de limba şi literatura română, istorie, desen/arte plastice) se constituie într-un juriu care evaluează toate lucrările centralizate la biblioteca locală.

e) Lucrările premiate la nivel local în fiecare sectiune de concurs sunt propuse de către juriu pentru etapa judeţeana a concursului; bibliotecarul anunţă pe www.bibliotecivalcene.blogspot.ro premianţii etapei locale a concursului şi link-urile la care se află creaţiile premiate.

f)  La serbarea de sfârşit de an a fiecărei şcoli locale implicate/ atrase în proiect ar fi de dorit - şi recomandăm - premierea câştigătorilor, recunoaşterea publică a talentului şi meritelor lor în fata colegilor şi a comunităţii; colegii bibliotecari care, în afară de diplome de merit, vor să premieze la nivel local elevii câştigători inclusiv cu cărţi, pot conta pe sprijinul nostru în acest sens.

II. Etapa judeţeana:

a) Se constituie juriul de evaluare a creaţiilor pentru cele patru secţiuni de concurs (componenţa juriului este cea consacrată).

b) Subsemnatul, Valentin Smedescu, centralizeaza într-un document online unic toate creaţiile pentru cele cinci sectiuni, din toate bibliotecile participante. Aceste creaţii, conţinând cuvântul-cheie care permite identificarea autorilor, vor fi libere la vizualizare în Internet încă dinainte de jurizare. Legăturile către creaţii vor fi transmise ulterior juriului, când acesta va hotari să se întrunească.

c) Juriul hotărăşte, până în data de 1 Decembrie 2018, cine sunt câştigătorii Concursului “Vâlcea – colţ de rai”, Ediţia 2018; după jurizarea judeţeană, subsemnatul îi contactează pe colegii bibliotecari din judeţ pentru a afla numele reale ale premianţilor cunoscuţi până în acel moment doar ca pseudonim, pentru redactarea diplomelor, constituirea premiilor etc.


d) Rezultatele concursului - premiile obţinute de cei mai talentaţi şi merituoşi participanti – vor fi anunţate oficial, în cadru festiv, la Biblioteca Judeţeana “Antim Ivireanul” Vâlcea, în prezenţa tuturor premianţilor din cadrul Etapei judeţene, a bibliotecarilor-îndrumători ai elevilor, a cadrelor didactice şi a reprezentanţilor administraţiilor locale, ca în fiecare an. Evenimentul va avea loc, cel mai probabil (conform „tradiţiei”) de Ziua Culturii Naţionale 15 ianuarie 2019.

e) Administratiile locale (primarul şi consiliul local) finanţatoare ale bibliotecilor care se implică în organizarea concursului vor fi înştiinţate (felicitate) personal de către subsemnatul cu privire la meritele bibliotecarului şi ale elevilor premiaţi şi invitate la festivitatea de premiere.


SECTIUNEA 5. Proceduri pentru validarea câştigătorilor şi pentru premiere

I.Etapa locală (comunală/orăşenească):
Toti participantii la concurs, conform celor mentionate în sectiunea 4, vor fi invitaţi personal de către bibliotecar la festivitatea de premiere de la nivel local (cum am menţionat, ideal ar fi ca aceasta să se înfăptuiască în cadrul serbării de sfârşit de an şcolar, la care participanţii la concurs ar trebui să fie prezenţi în calitate de elevi). Dupa ce sintetizeaza, în cateva fraze, importanta strategică a bibliotecii pentru comunitate şi nevoia de parteneriat perpetuu bibliotecă-şcoală, bibliotecarul spune câteva cuvinte despre concurs şi obiectivele acestuia, îi felicită pe toţi participanţii, anunţă componenţa juriului care a hotărât premiile şi inmânează diplome câştigătorilor, pentru fiecare secţiune de concurs: menţiune/menţiuni (daca este cazul), premiul al III-lea, al II-lea şi premiul I.
La final, bibliotecarul comunică asistenţei că toţi elevii premiaţi la nivel local, indiferent de premiu (deci şi menţiunile), se califică pentru etapa judeţeană a concursului, unde va avea loc o nouă jurizare – pentru o competiţie în care depăşim cadrul local.

Nota: pentru o firească încununare a Etapei locale a concursului, bibliotecarul trebuie să aibă un parteneriat (care poate fi şi un simplu acord verbal) cu conducerea şcolii, astfel încât “ordinea de zi” a serbării de sfârşit de an să includă activitatea de premiere a câştigătorilor concursului nostru.

II.Etapa judeţeana:
 La Biblioteca Judeţeana “Antim Ivireanul” Vâlcea va fi organizată festivitatea de premiere a câştigătorilor concursului. Toţi bibliotecarii care propun candidaţi calificaţi în etapa judeţeană vor fi prezenţi împreuna cu premianţii lor – daca este posibil, insoţiţi şi de cadre didactice, reprezentanţi ai administraţiilor locale s.a.m.d., eventual părinţi - la festivitatea de premiere.
Ne dorim ca  momentul culminant al proiectului să fie o acţiune înfaptuită inclusiv prin cointeresarea şcolilor din judeţ în a-şi aduce elevii merituoşi la Râmnicu Vâlcea - să viziteze Biblioteca Judeţeană, să conştientizeze că aceasta le aparţine şi lor şi că instituţia bibliotecă publică, prin misiunea şi funcţiile ei, este de importanţă strategică în societate (cum, de altfel stipulează şi Legea bibliotecilor).

SECTIUNEA 6. Responsabilitatea 

Prin participarea la concurs, toţi elevii sunt de acord şi se obligă să se conformeze tuturor ce­rinţelor şi condiţiilor stabilite de către organizatori, prin prezentul Regulament oficial, dar şi normelor nescrise de consideraţie pentru creaţiile celorlalţi competitori, de bună purtare şi convieţuire civică, inclusiv în timpul vizitei la Biblioteca Judeţeana Vâlcea.

SECTIUNEA 7. Dreptul de participare

Concursul este deschis participării tuturor preşcolarilor, elevilor de ciclu primar şi de gimnaziu, din toate localităţile judeţului VâlceaDin considerente organizatorice şi dată fiind precaritatea surselor de premiere, nu putem „diviza” concursul şi pe secţiuni de vârstă, însă ne reafirmăm convingerea că talentul artistic şi sârguinţa vor fi vizibile pentru juriu atât pentru vârste fragede, cât şi aproape de absolvirea ciclului gimnazial.
Concursul şi înmanarea premiilor desfăşurându-se în mod public – în biblioteci şi în online –, participarea constituie acordul implicit ca numele câştigătorilor, imaginea lor şi creaţiile produse conform cerinţelor să fie făcute publice şi utilizate gratuit de către organizatori, în scop educaţional/motivaţional.

SECTIUNEA 8. Durabilitatea concursului

Ne dorim ca prezentul concurs, ajuns la Ediţia a VII-a, să continue a fi organizat anual, să înceteze numai în cazul producerii unui eveniment ce constituie forţă majoră.

organizator, Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea

Valentin Smedescu
sef Serviciu


*secţiune „impusă” în concurs de către juriul de specialitate, ca urmare a numărului mare de lucrări de gen
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu