marți, 30 ianuarie 2018

Azi s-a stins o mare personalitate a comunei Sirineasa - Dumitru Vladut -membru al Uniunii Scriitorilor din România, la secţiunea Critică şi istorie literară şi are titlul ştiinţific de doctor în filologie.

Azi s-a stins o mare personalitate a comunei Sirineasa 

DUMITRU VLADUŢ
DUMITRU VLĂDUŢ

          O altă personalitate a comunei este domnul DUMITRU VLĂDUŢ, cercetător, cadru didactic universitar, critic şi istoric literar, publicist. Este
membru al Uniunii Scriitorilor din România, la secţiunea Critică şi istorie literară şi are titlul ştiinţific de doctor în filologie.
            S-a născut în satul Ciorăşti, în 3 martie 1950. A urmat şcoala primară în Ciorăşti, clasele V-VIII la Şirineasa, liceul la Băbeni (1965-1969) şi Facultatea de Filologie a Universităţii „Babeş –Bolyai” din Cluj-Napoca, secţia română-franceză (1969-1973). După absolvire, a lucrat în cercetarea ştiinţifică, la Sectorul de Lingvistică de la Baza de Cercetări Ştiinţifice a Academiei Române - Filiala Timişoara (1973-1976), apoi la Centrul de Ştiinţe Sociale al Universităţii din Timişoara, unde a fost transferat cu întregul sector, revenind în 1990 la Filiala Timişoara a Academiei Române, la Institutul de Cercetări Socio-Umane. În 4 iulie 1990 şi-a susţinut doctoratul în filologie la Universitatea de Vest din Timişoara, iar în 1999 s-a transferat în învăţământul superior, la Facultatea de Drept a Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, unde a avut gradul de conferenţiar dr. A fost secretar ştiinţific (prodecan cu munca ştiinţifică) al facultăţii amintite şi decan (2008-2015), pensionându-se în 2015.
            A publicat 8 cărţi de critică, istorie şi teorie literară, stilistică şi lingvistică în calitate de autor unic şi este coautor la 14 volume colective, unele reprezentând proiecte de cercetare fundamentale coordonate de Academia Română sau Ministerul Educaţiei Naţionale: Dicţionarul general al literaturii române (7 volume, 2004-2009), Dicţionar al scriitorilor din Banat (2005), Enciclopedia Banatului. Literatura (2015). A publicat de asemenea 24 de studii de specialitate în volume colective, 85 de articole de specialitate în reviste de cercetare, literare şi culturale, peste 70 de recenzii, cronici şi articole de publicistică în reviste şi ziare, a alcătuit prefeţe şi postfeţe, o ediţie critică, a susţinut emisiuni săptămânale de cultivarea limbii, la Radio Timişoara (2011-2017)  şi a participat cu expuneri, comunicări şi conferinţe la aproximativ 100 de simpozioane, colocvii ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Dumitru Vlăduţ a colaborat la multe publicaţii lingvistice, literare şi culturale, inclusiv din străinătate (Franţa, Serbia). Cărţile sale se află în marile biblioteci din România, începând cu Biblioteca Naţională şi Biblioteca Academiei, iar unele lucrări semnate de el sunt şi în străinătate.

       S-a născut la 3 martie 1950 in satul Ciorăşti, comuna Sirineasa, judeţul Vâlcea.
         Studii: clasele I-IV la Şcoala generala Ciorăşti; clasele V-VIII Şcoala generala Sirineasa; Liceul Teoretic Băbeni(1965-1969); Facultatea de Filologie din Cluj-Napoca, secţia romana-franceza (1969 – 1973).
         Locuri de munca: - cercetător ştiinţific la Filiala Timişoara a Academiei Romane (1973-1975); cercetător ştiinţific principal la Institutul de Cercetări Socio-Umane”Titu Maiorescu” al Filialei Timişoara a Academiei Romane-1990-1999).
                                       - din anul 1999: conferenţiar universitar doctor la Facultate de Drept al Universităţii „Tibiscus” din Timişoara; secretar ştiinţific (prodecan) al acestei facultăţi.
         TITLU STIINŢIIFIC: Doctor in filologie ( din 4 iulie 1990).
         Stare civila: căsătorit.


LISTA LUCRARILOR STIINTIFICE PUBLICATE
  1. VOLUME INDIVIDUALE.
1.Poetici simboliste in România si Franţa. Interferente retorico-stilistice, Timişoara, Editura Augusta, 1999,272p.
2.Teoriile simboliste româneşti,Tipografia Universităţii din Timişoara, 1987,200p.
3. Caietul”Cercului de studii”. Centrul de Ştiinţe Sociale XXV,Tipografia Universităţii din Timişoara, 1988.119p.
         B. VOLUME IN COLABORARE
1. Limbaj poetic şi versificaţie in secolul al XIX-lea (1880-1870) (in colaborare cu Eugeniu Berca, Olimpia Berca, Livius Petru Bercea, Doina Bogdan-Dascălu, Crişu Dascălu, Maria Foarta, Ionel Funeriu), Tipografia Universităţii din Timişoara,1977,468p.;
2. Limbaj poetic şi verificaţie, in secolul al XIX-lea (1887-1900). Versificaţia (in colaborare cu Eugeniu Berca, Olimpia Berca, Livius Petru Bercea, Doina Bogdan-Dascălu, Crişu Dascălu, Maria Foarţă, Ionel Funeriu), Tipografia Universităţii din Timişoara, 1978,185p.;
3. Limbaj poetic si verificatie, in secolul al XIX-lea (1887-1900). Metafora (in colaborare cu Eugeniu Berca, Olimpia Berca, Livius Petru Bercea, Doina Bogdan-Dascălu, Crişu Dascălu, Maria Foarţă, Ionel Funeriu), Tipografia Universităţii din Timişoara, 1979,158p.;
4. Limbaj poetic si verificaţie, in secolul al XIX-lea (1887-1900). Comparaţia. Epiteteul. Sintaxa poetica. Simbolul (in colaborare cu Eugeniu Berca, Olimpia Berca, Livius Petru Bercea, Doina Bogdan-Dascălu, Crişu Dascălu, Maria Foarţă, Ionel Funeriu), Tipografia Universităţii din Timişoara, 1981,92p.;
5. Stilurile nonartistice ale limbii romane in secolul al XIX-lea. Structura imaginii in stilul stiintific(in colaborare cu Eugeniu Berca, Olimpia Berca, Livius Petru Bercea, Doina Bogdan-Dascălu, Crişu Dascălu, Maria Foarţă, Ionel Funeriu), Tipografia Universităţii din Timişoara,1982,192p.;
6. Stilurile nonartistice ale limbii romane in secolul al XIX-lea. Structura imaginii in stilul publicistic(in colaborare cu Eugeniu Berca, Olimpia Berca, Livius Petru Bercea, Doina Bogdan-Dascălu, Crişu Dascălu, Maria Foarţă, Ionel Funeriu), Tipografia Universităţii din Timişoara,1985,204p.;
7. Stilurile nonartistice ale limbii romane in secolul al XIX-lea. Structura imaginii in stilul administrativ-juridic(in colaborare cu Eugeniu Berca, Olimpia Berca, Livius Petru Bercea, Doina Bogdan-Dascălu, Crişu Dascălu, Maria Foarţă, Ionel Funeriu), Tipografia Universităţii din Timişoara,1985,196p.;
8. Elemente lexicale de limba vorbita in stilurile nonartistice ale limbii române literare din secolul al XIX-lea ( in colaborare cu Eugeniu Berca, Olimpia Berca, Livius Petru Bercea, Doina Bogdan-Dascălu, Crişu Dascălu, Maria Foarţă, Ionel Funeriu, Smaranda Vultur), Tipografia Universităţii din Timişoara,1985, 98p.;
9. Imaginea in stilurile nonartistice ale limbii române literare in secolul al XIX-lea. Sinteza (in colaborare cu Eugeniu Berca, Olimpia Berca, Livius Petru Bercea, Doina Bogdan-Dascălu, Crişu Dascălu, Maria Foarţă, Ionel Funeriu, Smaranda Vultur), Tipografia Universităţii din Timişoara,1986, 184p.;
10. Text, figura, coerenta. Bibliografie selectiva (in colaborare cu Eugeniu Berca, Olimpia Berca, Livius Petru Bercea, Doina Bogdan-Dascălu, Crişu Dascălu, Maria Foarţă, Ionel Funeriu, Smaranda Vultur, Bruno Wurtz), Tipografia Universităţii din Timişoara,1987, 97p.;
11. Text, figura, coerenta(in colaborare cu Eugeniu Berca, Olimpia Berca, Livius Petru Bercea, Doina Dascălu, Crişu Dascălu, Maria Foarţa, Pavel Rozkos, Livia Vasiluţă, Smaranda Vultur), Tipografia Universităţii din Timişoara, 1987,257p.

         C. COLABORARI LA CURSURI
1. Cours pratique de français. Débutants I-II ( in colaborare cu Gheorghe Sechesan si Mirela Boncea), Timişoara, Editura AUGUSTA, 1997, 188P., ISBN 973-9353.02-9;
2. Cours pratique de français. Apprentis I-II ( in colaborare cu Gheorghe Sechesan si Mirela Boncea), Timişoara, Editura AUGUSTA, 1997,206p., 973-9395-03-7.

         D. VOLUME INGRIJITE
Dinamica dreptului in societatea contemporana (Lucrările Simpozionului naţional din 26-27 mai 2000 Timişoara , ( in colaborare cu Adriana Corhan si Ciprian Vălcan), Timişoara, Editura Augusta,2001,465p.

         E. STUDII, ARTICOLE INDIVIDUALE

1. Forme strofice la Al. Macedonski, in „Orizont”, XXVII. 1976, nr. 45,p.5;
2. Statutul comparaţiei la poeţii primei generaţii simboliste romaneşti,  in volumul Filologie XX.2. Literatura, Tipografia Universităţii din Timişoara, 1977,p.183-187.
3. Metasemene bacoviene,in „ Orizont”, XXVIII, 1977,nr.38,p.4;
4. Modalităţi stilistice in „Imnele” lui Ioan Alexandru, in „Orizont”, XXIX,1978,nr.40,p.5;
5. Note asupra metaforei inanimat-inanimat in lirica româneasca a secolului al XIX-lea, in „Anuar de Etnologie-Arta-Istorie-Lingvistică”, Tipografia Universităţii din Timişoara, an I, 1981, p. 136-150;
6. Figurile repetitiv-adjonctive in stilul ştiinţific romanesc din secolul al XIX-lea in vol. Filologie 25. Lingvistica, Tipografia Universităţii din Timişoara, 1982, p.40-47;
7. V. Pârvan – retorica sublimului, in „Orizont”, XXXIII, 1982, nr.3, p. 14;
8. Problemele stilisticii la Damaso Alonso, in „Studii de literatura română comparata”, Timişoara, Tipografia Universităţii, IV, 1982,p.51-67;
9. Modalităţi sintactice dialogistice in articolul politic si social romanesc din secolul al XIX-lea, in „Caietul Cercului de Studii”, Timişoara, Tipografia Universităţii din Timişoara, I, 1983, p. 135-148;
10. Aspecte ale versului liber in poeticile simboliste franceze şi romaneşti, in „ Caietul Cercului de Studii”, Timişoara, Tipografia Universităţii, II, 1984,p. 133-140;
11. Probleme ale limbajului poetic in teoriile simboliste romaneşti, in „ Caietul Cercului de Studii”, Timişoara, Tipografia Universităţii, III, 1985, p. 115-131;
12. Semnificaţii ale sinesteziei in teoriile simboliste, in „ Caietul Cercului de Studii”, Timişoara Tipografia Universităţii, IV, 1986, nr. 1, p. 82-95;
13. Elemente de teorie literar la N.  Davidescu, in „ Analele Universităţii din Timişoara. Seria Filologie, XXV, 1986,p. 50-58;
14. Realul miraculos in romanul hispano-american contemporan, in „ Biblioteca Nova”. Buletin de teorie, critica si istorie a literaturii SF, Timişoara, NR. 2, 1987,P.45-52;
15. Figurile retorico-stilistice in teoriile Scolii formale ruse, in „ Caietul Cercului de Studii”, V, 1987, n. 2, p. 85-99;
16. Modalităţi narative in romanul hispano-american contemporan, in „Studii de literatura română si comparata” IX, 1987, p. 85-101;
17. Tradiţie si specific naţional in teoriile simboliste romaneşti, in „Analele Universităţii din Timişoara. Serie filologie, XXVI, 1988, p. 45-64;
18. Les théories symbolistes roumaines, Tipografia Universităţii din Timişoara, 1988, 25p. (preprint);
19. Eveniment, ficţiune româneasca, in „Studii de literatura romana si comparata”, 1988, vol. X, p. 131-141;
20. Configuraţia parodiei, in, „Caietul Cercului de Studii”, Timişoara, Tipografia Universităţii, Vi, 1988, nr. 2, p. 157-179;
21. Configuraţii verslibriste romaneşti. Momentul simbolist, in „ Caietul Cercului de Studii”, Timişoara, Tipografia Universităţii, VII, 1989, nr.2 87-114;
22. Epitetul sinestezic simbolist, in vol. „Studia. Philosophia. Historia. Philologia”, II, Tipografia Universităţii din Timişoara, 1922, p. 95-113;
23. Reiteraţii sintactice simboliste (Anafora, polisident, paralelism), in „Analele Universităţii din Timişoara. Seria filologie”, XXXIX, 1922, p. 59-70;
24. Transferul atributiv simbolist in vol. Semiotica si poetică. V. Lucrările celui de-al V-le3a Simpozion de Stilistică-Peotică-Semiotică, 16-17 noiembrie 1990. Coordonatorii volumului: Mircea Borcila, Elena Dragoş, Carmen Vlad, Cluj-Napoca, 1992, p.77-84;
25. Figuri sintactice repetitive în poezia  simbolista românească, în” Analele Universităţii din Timişoara. Seria Ştiinţe filologice, XXX, 1993,p. 107-117;
26. Ingambamentul în poezia simbolistă românească în „Analele Universităţii din Timişoara, Seria Ştiinţe filologice „ XXXII, 1994, p. 85-91;
27. José Ortega y Gasset despre stil şi metaforă, în ol G. I. Tohănesu 70. Volum coordonat de Fr. Kyraly, Sergiu Drincu, I. Funeriu, Timişoara, Editura „ Amfora”, 1995, p. 546-557 ( ISBN 973-578-024-0);
28. La aniversară: G. I. Tohăneanu 70, în „Rostirea Româneasca”, I, 1995, nr. 5-6, p. 42-28;
29. Construcţii sintactice deficitare în limbajul presei postrevoluţionare, în „Analele Institutului de Studii şi Educaţie Permantă << Tibiscus>> din Timişoara”,  Seria Jurnalistică-Drept, 1996, p. 24-34;
30. Ernesto Sabato şi argentinitatea, în „ Paralela 45”, nr. 2144, p. 8 (republicat cu note, sigle şi rezumat în limba franceză în ” Analele Universităţii << Tibiscus>> din Timişoara. Seria Drept”, volumul X, 2001, p. 306-312);
31. Damaso Alonso, critic literar, in  “Paralela 45”, 1997, nr. 2144, p. 8;
32. Damaso Alonso, poetul, in  “Paralela 45”, 1997, nr. 2120, p. 8;
33. Vechi imagini  ale străinatăţii  despre români ( I-II-II), în, “Paralela  45”, nrt. 2156 (I), nr. 2162 (II), nr. 2168 (III), 1997, p. 8;
34. Românitatea intr-o interpretare  spaniolă, în vol. Eugen Todoran in memoriam. “ Studii de literatură româna si comparată”, XIV-XV, 1998, p. 423-440 (ISBN 973-9496-717);
35. Tema inţelepciunii in opera  literara a lui I. Budai-Deleanu, în  „Analele Universităţii din Timişoara. Seria  ştiinţe filologice”, XXXVI-XXXVII, 1998-1999,p. 291-300;
36. Dreptul românesc intr-o interpretare franceză de la mijlocul secolului al XIX-lea ( în colaborare cu Răzvan Popa), în „ Revista  Facultăţii de Drept a Universitatii <<Tibiscus>>, an I, 1999, nr. 1;
37. Cultura şi spiritualitate în revista arădeană „Lumina”, în „ Aradul cultural”, 2002, nr. 1-2, p. 152-159 (republicat sub titlul Revista arădeană „Lumina”, cu rezumat în limba franceză în ” Analele Universităţii << Tibiscus>> din Timişoara. Seria Jurnalistică” volumul IX, 2002, p. 87-98;
38. Revista arădeană „Hotarul” (1993-1940), în „Aradul cultural”, 2003, nr. 1-2, p. 88-96;
39. Tema nebuniei în opera literara a lui I. Budai-Deleanu, în vol. Tentaţiile textului, II. Sub egida Academiei Române, Filiala Timişoara, Institutul „Titu Maiorescu”. Coordonator : Crişu Dascălu, Timişoara, Editura Brumar, 2005,p. 245-268.

         F. STUDII PUBLICATE IN STRAINATE

1. Eminescu in receptarea simboliştilor, in “Lumina”. Revistă de literatură, artă şi cultură ( Novi Sad, Iugoslavia), 1997, nr. 3, p. 57-63;
2. La rhétorique du sublime chez Vasile Pârvan, în vol. La Terre et l,Ecrit. Etudes rassemblées par Isabelle Chol et Robert Perichon, Montbrison ( Franţa), La Diana. Société Historique et Archéologique du Forez, 200, p. 153-164.

         G. COLABORARI LA VOLUME ACADEMICE

1. Dicţionarul general al literaturii române ( vol. I: A/B; vol. II; C/D; vol. IV: L/O; vol. V-VI: în curs de apariţie). Sub egida  Academiei Române. Coordonator general: Eugen Simion, Bucureşti; Editura Univers Enciclopedic, 2004-2005;
2. Dicţionar al scriitorilor din Banat. Concepţie, coordonare generala şi revizie:Alexandru Buia; Timişoara; Editura Universitatii Timişoara.


Pietrari: Agenda culturală 2018

 IANUARIE
      15 ianuarie 2018   „Eminescu, pași spre nemurire”
                                  - video-proiectie a reperelor bio-bibliografice
                                  - expozitie si prezentare de carte;
                                  - auditie a celor mai frumoase poezii
                                    Partener : Scoala cu clasele I-VIII Pietrari
                                    Loc de desfasurare: 
Scoala cu clasele I-VIII Pietrari  .

      24 ianuarie 2018   „La Unirea Principatelor Romane si noi am fost!”
                                  - expozitie si prezentare de carte;
                                   Partener : Scoala cu clasele I-VIII Pietrari
                                   Loc de desfasurare:
sala Bibliotecii Pietrari.
FEBRUARIE
   

      01 februarie 2018   
”Ziua Internațională a Cititului Împreună”
                                   - promovarea lecturii împreună
                                  Parteneri: LitWorld, Citim Împreună România, Scoala Pietrari
                
      24 februarie 2018  „Dragobetele saruta fetele”
                                  - pastrarea traditiilor populare locale
                                  Partener: Scoala Pietrari si Caminul Cultural Pietrari
                                  Loc de desfasurare: sala Caminului Cultural Pietrari
MARTIE

        1 martie 2018    ”Să ni-l amintim pe Creangă”
                                  - video-proiectie a reperelor bio-bibliografice 
                                  - expozitie si prezentare de carte;
                                  - lectură publică și campanie de promovare
                                    Partener : Scoala cu clasele I-VIII Pietrari
                                    Loc de desfasurare: sala bibliotecii, parcul de lectură.

        8 martie 2018  „Ziua femeii”
                                  -program artistic
                                  Partener : Asociatia Pensionarilor Pietrari
                                  Loc de desfasurare: sala Bibliotecii  Pietrari

      21 martie 2018  „Ziua internationala a poeziei si a teatrului”
                                - seara de poezie;
                                - videoproiectie „Mari artisti romani”
                                 Partener: Asociatia Pensionarilor Pietrari
                                 Loc de desfasurare: sala Bibliotecii  Pietrari

APRILIE

2 aprilie 2018  „Ziua Internationala a Cartii pentru copii”
- expozitie de carte, expozitie de desene inspirate din literatura pentru copii
Partener: Scoala cu cls.I-VIII Pietrari
Loc de desfasurare: sala Bibliotecii Publice Locale Pietrari

3-9 aprilie 2018 ”Hora costumelor în ochi de copil”
-festival-concurs
Parteneri: CJCPCT Vâlcea, Școala Pietrari, Căminul Cultural Pietrari
Loc de desfasurare: sala Caminului Cultural Pietrari

22 aprilie 2018   Concurs județean de cuvinte incrucisate ”Sfinxul din Pietrari”
- videoproiectie și expoziție de carte din opera sciitorului;
- concurs rebus
Parteneri: Școala Pietrari, Căminul Cultural Pietrari
Loc de desfasurare: sala Bibliotecii Publice Locale Pietrari


MAI  
9 mai 2018   „Ziua Europei”
-concurs de cultura generala
Partener: Centrul Europe Direct, Școala Pietrari
Loc de desfasurare: sala Bibliotecii Publice Locale Pietrari

15-21 mai 2018 „Săptămâna Națională a Voluntariatului”
-  educație ecologică, ed.non-formală , jocuri și concursuri, biblioteca vie, festivalul voluntarilor, premierea celor mai buni voluntari
Partener: ProVobis
Loc de desfasurare: sala Bibliotecii Publice Locale Pietrari, parcul de lectură al biblioetcii


IUNIE
5 iunie 2018   „Ziua Mondiala a Mediului”
- educatie ecologica la biblioteca
Parteneri: Administratia Parcului Cozia; cele doua scoli din localitate
Loc de desfasurare: sala Bibliotecii Publice Locale Pietrari

24 iunie 2017 ”Ziua Universală a Iei”
-sărbătorită la Rm.Vâlcea

26 iunie 2018 „Ziua Internationala contra abuzului si a traficului de droguri”
- prezentarea riscurilor ce decurg din consumul de droguri
Parteneri: Dispensarul uman si Politia Pietrari
Loc de desfasurare: Biblioteca Pietrari


IULIE-SEPTEMBRIE   „Programul de vacanta al bibliotecii”
- cercuri de pictura, de teatru, de limbi straine, de ecologie, origami, etc
Loc de desfasurare: sala bibliotecii


OCTOMBRIE
1 octombrie 2018  „ZIUA INTERNAŢIONALA A PERSOANELOR ÎN VÂRSTĂ”
Partener: Asociatia Pensionarilor Pietrari
Loc de desfasurare: sala Bibliotecii Publice Locale Pietrari

25 octombrie 2018 – Ziua Armatei Române
-expozitie de carte
Partener: Scoala Pietrari (prof. istorie) , veterani
 Loc de desfasurare: sala Bibliotecii Publice Locale Pietrari


NOIEMBRIE
15 noiembrie 2018 – 150 de ani de la naşterea lui Emil RACOVIŢĂ (15/27 nov. 1868, Iaşi – 17 nov. 1947, Cluj), savant, explorator, speolog, biolog român, fondatorul biospeolog
- expozitie si prezentare de carte
- videoproiecție
Partener: Scoala Pietrari, Asociatia Kogayon
Loc de desfasurare: sala bibliotecii

25 noiembrie 2018 – Ziua Internaţională a Nonviolenţei
- videoproiecție
Partener: Scoala Pietrari
Loc de desfasurare: sala Bibliotecii Publice Locale Pietrari

DECEMBRIE  
1 decembrie 2018   „Ziua Nationala a Romaniei”

decembrie 2018   „
175 de ani de la naşterea Reginei Elisabeta a României, pseudonim literar Carmen SYLVA (29 dec. 1843 – 18 feb. 1916), prima regină a României, soţia regelui Carol I al României; scriitoare, poetă, romancieră, traducătoare, eseistă;
Loc de desfasurare: sala bibliotecii.

ATELIERELE BIBLIOTECII PIETRARI / Anul 2018
-        la bibliotecă se desfășoară în fiecare zi a săptămânii activitățile următoarelor ateliere, după un program stabilit în funcție de orarul copiilor, fiind extrașcolare și benevole.
-       LUNI – Atelier de cusături populare
-       MARȚI – Atelier de creatie artistica/ Atelier de robotica - o data la doua saptamani.
-       MIERCURI – Atelier de codare
-       JOI – Atelier de lectură și teatru de umbre
-       VINERI – Atelier de codare
     DUMINICA - Atelier de codare si programare

PARTENERIATELE BIBLIOTECII PIETRARI / Anul 2018

-       EDUCAB – Proiectul CINED –educație cinematografică
-       Fundația Progress -  Proiectul CODEKIDS – Copiii fac coding în bibliotecile publice”
-    Organizația Salvați copiii – Proiectul ”Ora de net”
-       Europe Direct Vâlcea – Proiectul ”Locuri de muncă pentru fiecare” – oferta de locuri de muncă și ajutor în întocmirea CV-urilor pentru șomerii din localitate; informare pe teme europene
-       Citim Împreună România – ZICI 2017, eveniment global organizat sub egida Lit World
-       Școala Pietrari:
 - Concurs județean ”Hora Costumelor, în ochi de copil” ediția a II-a, 2017
-       ”Biblioteca, prietena copiilor” încheiat între bibliotecă și grădinița din localitate, prof.înv.preșcolar Diaconu Ileana Livia, prof. înv.preșcolar Laura Moghina și prof.înv. preșcolar Mihaela Meres
-       ”Minunata lume a poveștilor” de promovare a lecturii și a literaturii pentru copii,  încheiat între bibliotecă și prof.înv.primar Sobolu Nicolae
- ” Școala-biblioteca-familia, trei parteneri, același scop-educarea copilului” , încheiat cu prof.Livia Mureșan.
-   "Sa spunem NU violentei", parteneriat încheiat între bibliotecă și prof. Voican Mihaela.
-       Asociația Pensionarilor Pietrari – Senior Voyage – ghiduri turistice pentru excursiile organizate de asociație, sprijin în organizarea acestora, promovare, etc.
-     CAMINUL CULTURAL PIETRARI – revista ”Realitatea”
-     CENTENARUL UNIRII- vor fi derulate 3 proiecte distincte pe parcursul intregului an ce vor avea ca temă unitatea neamului românesc.
  
       Pe  blogul bibliotecii gasiti Calendarul activitatilor 2017


Biblioteca Publică Pietrari: Raport de activitate 2017

Biblioteca Publică Locală Pietrari, parte integrată a sistemului național de biblioteci publice, permite accesul nelimitat și gratuit la colecții, baze de date și alte surse proprii sau virtuale de informații. Printr-o preocupare permanentă privind modernizarea activității bibliotecii și cu sprijinul administrației locale, s-a trecut treptat de la funcția de conservare și împrumut la domiciliu a documentelor la cea de disponibilizare a informațiilor și la educarea sub diverse forme a utilizatorului, aceste aspecte concretizându-se în campaniile, cursurile, atelierele și programele derulate de bibliotecă.
Dintre acestea, cele mai importante sunt:

-          La nivel local:
 ”Programul de vacanță al bibliotecii” – a cuprins, ca în fiecare an, un număr mare de participanți și mai multe ateliere susținute de voluntarii bibliotecii și anume:
- "Atelierul de ”investigare” a problemelor comunității", trainer-voluntar - Ana-Maria Bugiu, eleva la CNMB Valcea. Prin acest proiect avem în vedere o creștere a interesului pentru utilizarea comunității ca un context pentru o învățare mai autentică și un angajament mai crescut al tinerilor. Proiectul ce abordeaza teme diverse si complexe a fost remarcat de către Biblionet România.
-”Atelierul de lectură, comunicare și scriere creativă”, coordonat de voluntara noastră - Iuliana Buruiană, eleva cls a XII-a la Liceul Constantin Brancoveanu Horezu.
-"Atelierul de creație artistică" susținut de voluntarele noastre Alexandra Mentea, elevă la CNMB Vâlcea și Gabriela Preda, elevă CN Al.Lahovari Vâlcea.
-"Curs de prim-ajutor" susținut de doamna asistentă Carmen Mohora. Câteva dintre temele cursulu: măsuri de prim-ajutor în caz de arsuri, de electrocutare, de înec, prevenirea indigestiei, așezarea în poziție de siguranță a victimei, scurt instructaj pentru manevra de resuscitare,etc.
-"Atelierul de muzica si dans", trainer-voluntar - Adina Butoi, membră a Ansamblului Moștenitorii din Pietrari.
-"Atelier de codare și programare" - trainer voluntar Anca Drăghici, olimpică la informatică. Câteva teme: baze de numerație, inițiere C++, realizare activități opționale în proiectul Code Kids, realizare site-uri, fișe de autocunoaștere și comunicare destinate membrilor clubului ”Wizards Code Club”.
Activitățile zilnice au fost completate de jocuri de autocunoaștere, concursuri, vizionare de filme.
·         Donație de carte nouă.
Biblioteca Pietrari a reușit să obțină o donație de 615 publicații în valoare totală de 8299,82 lei, din Rezerva Naţională de Carte (actuala Rezerva Naţională de Publicaţii) ce funcţionează ca parte componentă a Bibliotecii Naţionale a României. De asemenea, această importantă donație de carte ne oferă posibilitatea de a înnoi fondul de carte al bibliotecii, fond de carte care, cu toate eforturile administrației locale ce asigură anual buget pentru achiziția de carte nouă, este depășit, atât fizic, cât și moral, în cazul anumitor domenii de interes.
 ” Locuri de muncă pentru fiecare”, proiect realizat în parteneriat cu Europe Direct Vâlcea, prin care un numar de 105 persoane beneficiază de informații lunare, prin e-mail despre oferta de locuri de muncă și primesc asistență la întocmirea documentelor de angajare;
”Implică-te! Fii antreprenor!”, sprijinirea acțiunilor și evenimentelor participative pentru implicarea comunităților în identificarea nevoilor locale și a soluțiilor strategice pentru dezvoltarea celor localităților înscrise în GAL Horezu, în parteneriat cu Primăria Pietrari.
" Senior Voyage"- proiect destinat persoanelor de vârsta a treia din localitate, derulat în colaborare cu Asociația Pensionarilor Pietrari.

•         Pe parcursul întregului an la bibliotecă au avut loc Atelierele de Cusături Populare, de String-Art și Creație, Cursurile de TIC și codare, Ateliere de Științe, de  Lectură și de Teatru de Umbre, derulate cu sprijinul voluntarilor, finanțate de la bugetul local, dar și activitățile incluse în parteneriatele  încheiate cu cadrele didactice ale Școlii Pietrari – Georgiana Mărăcinescu, Sobolu Marius, Livia Deaconu, Mihaela Mereș, Laura Moghină, Irina Ceprăzaru, Raluca Năstasie.

-          La nivel județean:
       Concursul de creaţie pentru elevi ”Vâlcea – Colţ de rai”, Ediţia a VI-a- la festivitatea de premiere la nivel judeţean au participat toți cei cinci copii care au fost selectați la faza locală a concursului. Premiile primite de copiii noștri în acest an, în urma jurizării județene, au fost:
                        Premiul Cercul de la Râmnic „România – Grădina Maicii Domnului”:

Locul 2 - Mădălina Crețu – Pietrari / Proză
Mențiune - Diana Ștefan - Pietrari / Poezie

Premiul „Cultul Eroilor” pentru proză:
- Cosmina Anica / Pietrari

Premii acordate de Biblioteca Judeteana Valcea :
- la Sectiunea Poezie/ Locul III a fost acordat elevelor 
       Adina Crețu (Pietrari),
      Cosmina Anica (Pietrari) 
 - Mentiune pentru Daria Mărăcinescu/ Pietrari/ Icoană.

·         „HORA COSTUMELOR, ÎN OCHI DE COPIL”, ediția a II-a
În data de 1 aprilie, în comuna Pietrari, copiii au îmbrăcat straie de sărbătoare. Organizatorul evenimentului județean este conducerea Școlii Gimnaziale Pietrari, prin director Anamaria Săndulescu. Și-au adus sprijinul, în calitate de parteneri, următoarele instituții: Inspectoratul Școlar Vâlcea, Casa Corpului Didactic, Primăria Pietrari, Biblioteca Publică Pietrari, Căminul Cultural din comună și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale.

·         ”Cântare cărții” participare la emisiunea emisiune moderată de doamna Zenovia Zamfir cu scopul de a promova proiectele bibliotecii, prezentarea activităților bibliovoluntarilor și a parteneriatelor cu alte instituții.

-          La nivel național:

• ”Ziua Internațională a Cititului Împreună”- în data de 16 februarie a fost sărbătorită la bibliotecă această acțiune derulată în parteneriat cu , Asociația Citim Împreună România, Grădinița Pietrari, Școala Gimnazială Pietrari, Primăria Pietrari, Asociaţia Pensionarilor Pietrari
• ”Wizards Code Club”- activarea primului club de coding al bibliotecii
Activarea primului club de coding al Bibliotecii Pietrari, sugestiv intitulat ”WIZARDS CODE CLUB” a avut loc duminică, 2 aprilie 2017, orele 11, în sala bibliotecii, ca urmare a implementării proiectului national ”CODE Kids- Copiii fac coding în biblioteci”, alături de alte 30 de biblioteci din țară.
• ”Crosul Cititorilor: Alergăm spre Regatul Poveștilor”
Pentru a sărbători Ziua Internațională a Cărții pentru Copii, patru biblioteci din România și-au unit forțele pentru a transmite copiilor plăcerea lecturii. Astfel, în data de 3 aprilie 2017, peste 500 de copii din localitățile Mediaș (jud. Sibiu), Medgidia (jud. Constanța), Bîrlad (jud. Vaslui) și Pietrari (jud. Vâlcea) au participat la ”Crosul Cititorilor: Alergăm spre Regatul Poveștilor” - ediția 2017, eveniment organizat în cadrul Proiectului ,,Literatură și Pictură’’, inițiat de către Primăria Municipiului Mediaș și susținut de către scriitorul de literatură pentru copii, Petre Crăciun, membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Literatură pentru Copii și Tineret, împreună cu firma GENERALI.
• ”Ziua Universală a Iei”- 24 iunie 2017.
Scopul acțiunii este promovarea iei, a imaginii României, adunarea împreună a comunităţii vâlcenilor în jurul valorilor naţionale pe care să le transmitem mai departe, celebrarea sărbătorii Sânzienelor care pe viitor ar putea deveni sărbătoare națională în România în contextul în care pe 24 iunie ”Ziua Universală a Iei” e celebrată pe 6 continente, în peste 55 de țări și mai mult de 150 de localități din întreaga lume.
• Bani IQ si Banii pe net.  Biblioteca Publica Pietrari deruleaza programele de educație financiara  la care a participat un numar insemnat de persoane, copii si adulti, din comuna Pietrari.Participantii la aceste campanii au aflat informații extrem de utile referitoare la evitarea dezechilibrelor în bugetele personale,economisire, alegeri întelepte în ceea ce privește banii, serviciile oferite de bănci, plățile online, instrumentele de comparare a ofertelor, siguranța cumpărăturilor pe internet, drepturile consumatorilor online.
• Proiectul EduCaB România derulat și în biblioteca noastră a vizat în acest an: ”CinEd-educatie cinematografica in biblioteci” și Campania „Vrem cărţile tale! Lasă cărţile din biblioteca ta să-şi continue povestea în Bibliotecile Publice România", prin intermediul căreia am primit un număr de 137 vol. frumos ilustrate, însoţite de seturi de carioci si stickere.
• Biblioteca Pietrari- Locul I la competiția națională de promovare a iZiLIT
Biblioteca Județeană  ”George Barițiu” Brașov, în parteneriat cu Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România-ANBPR și Uniunea Editorilor din România-UER, a  invitat bibliotecile publice din țară să participe, în perioada 25 septembrie-25 octombrie 2017, la concursul de promovare a aplicației iZiLIT – Întâlnire Zilnică cu Literatura. Concursul iZiLIT, la care a participat și Biblioteca Publică Pietrari, a avut drept scop informarea cât mai multor utilizatori despre acest nou serviciu de recomandare de lectură, furnizat gratuit prin intermediul telefonului mobil și a constat în organizarea de acțiuni/activități de informare și promovare a aplicației, în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 15 – 25 ani, din localitățile participante, timp de o lună de zile.
•  ”Ora de net”  Biblioteca Pietrari s-a alăturat reţelei de profesionişti ”Ora de Net” în promovarea practicilor, politicilor și infrastructurii necesare pentru ca instituțiile din România să se alinieze la standardele europene de educare a generației nativilor digitali. Scopul activităților de consultare este acela de a contribui la crearea unei înțelegeri mai clare a experiențelor copiilor legate de folosirea Internetului și care este percepția lor cu privire la atitudinea adulților din viața lor față de acest aspect.
•  Biblioteca Pietrari și voluntarii ei, pentru a treia oară consecutiv, printre finaliștii Galei Naționale a Voluntarilor
În acest an Biblioteca Pietrari a fost nominalizată ca și finalist la secțiunea Proiectul de voluntariat al anului în domeniul sport și recreere cu aplicația intitulată "Ora de codare", iar Anca Drăghici a fost nominalizată la titlul de Voluntarul anului în domeniul educație pentru participarea ca și trainer-voluntar specializat în pregătirea suplimentară în domeniul informaticii și programării a copiilor participanți în proiectul mai sus menționat, proiect ce se derulează la Pietrari încă din anul 2015.

-          La nivel internațional:
   ”Să facem Europa să înflorească!”, proiect internațional  inițiat de Arthis – Casa de Cultură Belgo-Română destinat copiilor și tinerilor ce are ca scop cunoașterea Europei, a diversității ei culturale.  Lucrările copiilor din Pietrari au fost prezente la  expoziția internațională ce a avut loc la Bruxelles cu ocazia Zilei de 1 iunie 2017, Ziua Internațională a Copilului, Biblioteca Pietrari  primind o Diplomă de Excelență din partea organizatorilor.
• Programul Lideri Award - în zilele de 13 şi 14 mai 2017, la Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea a avut loc cursul de formare de Lideri Award organizat de Fundația The Duke of Edinburgh's International Award România, program susținut de Casa Regală a Marii Britanii și Casa Regală a României. Participarea la acest curs a avut în vedere înscrierea tinerilor bibliovoluntari din Pietrari în  programul internațional Award ce are în vedere obiective de dezvoltare ale tinerilor prin activități de mentorat.
• ”Bookmark Exchange Project” Biblioteca Publică Pietrari și Școala Gimnazială Pietrari sunt partenere în cadrul inițiativei ”Luna Internațională a bibliotecilor școlare” organizată de IASL (Asociația Internațională a Bibliotecilor Școlare), participând la proiectul ”Bookmark Exchange Project”. Proiectul schimbului de semne de carte include școli/biblioteci care vor face schimb de semne de carte realizate manual (orice stil, formă etc.) Prin intermediul acestui proiect Școala Pietrari face pereche în acest an cu o școală gimnazială din Vila Pouca de Aguiar, un sat din nordul Portugaliei și cu o altă școală din Ungaria. Scopul este să împărtășim, într-un mod amuzant, plăcerea de a citi și de a merge la bibliotecă, în același timp legând prietenii în lumea întreagă.

Fotografii si prezentari ale proiectelor bibliotecii gasiti pe blog http://bibliotecapietrari-crina.blogspot.ro/ si pe pagina mea de facebook  https://www.facebook.com/crina.steliana/photos_albums

Date statistice 2017:
·                     437 utilizatori
·                     846 volume achiziționate: 94 vol.din finanțare publică, 615 vol. din depozitul legal al BN, 137vol. din donații și campanii de promovare a lecturii.
·                     4978 vizite la bibliotecă;
·                     3479 participanți la programe și evenimente;
·                     645 vizite pentru acces internet;
·                     25  voluntari implicați în programe și proiecte;
·                     12 apariții în mass-media;
·                     Diplomă de Excelență primită din partea La Maison Culturelle Belgo-Roumaine;
·                     Titlul de FINALIST pentru programul de voluntariat ”Ora de codare” și pentru Anca Drăghici, voluntar-coordonator al proiectului ”Ora de codare” în cadrul Galei Naționale a Voluntarilor București;
·                     Participare la Gala Regală The Duke of Edinburgh International Award România, datorită implicării active în programul Award, gală desfășurată în prezența Maiestății Sale Principesa Margareta a României, a Ambasadorului Marii Britanii și a altor oficialități;


  • Diploma de onoare pentru cinstirea "Coltului de Rai al Valcei";
  • Diploma de onoare pentru participarea la Europe Code Week 2017;
  • Locul I la competiția națională de promovare a iZiLIT.
Pe blogul bibliotecii gasiti si:

Bibliotecar,
Crina Popescu