sâmbătă, 28 ianuarie 2017

BIBLIOTECA PUBLICA GALICEA, PLAN ACTIVITATI PE 2017

ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE, CULTURALE ŞI ARTISTICE LA
             BIBLIOTECA COMUNALĂ GALICEA, ANUL 2017    

NR.CRT.
                  PROIECT
        ACTIVITĂŢI
DATA/ ORA

1
Eminescu- cultură şi valoare
-Cunoaşterea operei celui mai mare scriitor român;
-Ziua Culturii Naţionale-15.01.2017;

12.01.2017, ora 9
2
Unirea Principatelor Române 24.01.1859- 24.01.2017
Patriotism şi cultură:
Ziua Unirii Principatelor Române- 24.01.1859
23.01.2017,ora 11.30
3
Dragobetele- Ziua dragostei la români, Ediţia a IX - a, 24.02.2017;
Ziua îndrăgostiţilor la români
Iubirea la poporul român
24.02.2017
Ora 1600
4
8 Martie- Ziua Internaţională a Femeii
Te iubesc cinstită mamă
Ziua Internaţională a mamei
8 martie 2017, ora 1330
5
Învierea Domnului Iisus Hristos
Învierea Mântuitorului, mărturie a învierii noastre
Sf. Paşti în tradiţia poporului român
17.04.2017,ora 1600
6
Şcoala Altfel la Bibliotecă
Concurs de şah;
Implementare program european de educaţie cinematografică pentru tineri-CinEd;
Disimularea informaţiei europene în comunitatea locală.
Aprilie
7
Ziua Naţională a Familiei
Suntem o familie şi un neam
10.05.2017,ora 1330
8
Zilele Comunei Galicea, Festivalul Cultural ,, Teodosie Rudeanu”, ediţia a XV- a.
- Simpozionul Teodosie Rudeanu, 27.05.2017.
-Promovarea culturii şi tradiţiei galicene
27.05.2017
Ora 1100
28.05.2017
Ora 1330

9
Ziua Internaţională a copilului, 01.06.2017;

Drepturile copilului
Duminica părinţilor şi copiilor
04.06.2017
Ora 16
10
Un mediu curat
Salvati pământul
05.06.2017
Ora 1100
11
Activităţi educaţionale şi culturale în Biblioteca Comunală
Carte, cinste cui te- a scris;
Viaţa şi activitatea Maicii Domnului;
Micii poeţi şi micii prozatori galiceni
19-20.07.2017
21.07.2017-14.08.2017
14.08.2017-14.09.2017
12
Ziua Mondială a Educaţiei
Dezvoltarea conceptului educativ al copilului.
05.10.2017
123
Încreştinarea Daciei
Sf. Andrei, ocrotitorul României;
Ziua Bibliei ;
29.11.2017
Ora 1330
13.11.2017
14
Datină şi colind românesc
Naşterea Pruncului Iisus;
Tradiţie, datină şi obicei;
26.12.2017
Ora 1500

  Întocmit,
              Bibliotecar,
              Tiţu Maria