marți, 4 aprilie 2017

Pietrari - „HORA COSTUMELOR, ÎN OCHI DE COPIL”, ediția a II-a

Pe data de 1 aprilie, în comuna Pietrari, copiii au îmbrăcat straie de sărbă­toa­re. A fost organizat concursul interjudețean „Hora costu­melor, în ochi de copil”, ediția a II-a, gazdă fiind sala Căminului Cultural din Pietrari.
Organizatorul eveni­mentului este conducerea Școlii Gimnaziale Pietrari, prin director Anamaria Săndulescu. Și-au adus sprijinul, în calitate de par­teneri, următoarele instituții: Inspectoratul Școlar Vâlcea, Casa Corpului Didactic, Primăria Pietrari, Biblioteca Publică Pietrari, Căminul Cultural din comună și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale. 
Arta populară românească este o minunată oglindă în care se reflectă frumuseţea României, istoria şi sufletul neamului. Manifestată sub toate aspectele, aceasta prezintă o bogăţie de comori, un izvor nesecat pentru cei ce doresc s-o cunoască. Moştenirea pe care o avem trebuie dusă mai departe, pentru că un popor trăieşte prin ceea ce lasă fiilor săi. Ca dascăli şi ca părinţi avem datoria morală de a cultiva în sufletele generaţiilor pe care le educăm dragostea pentru valorile care ne definesc şi ne individualizează ca popor. Costumele populare au rămas în lăzile de zestre ale bătrânelor, fiind din ce în ce mai rar folosite şi confecţionate. Împodobite cu mărgele, flori, altiţe şi şebac reprezintă o podoabă admirată şi preţuită de turiştii străini.
În localitatea Pietrari se desfăşoară anual o manifestare culturală organizată de Comunitatea locală prin reprezentanţii săi, în colaborare cu Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea.Această manifestare, „HORA COSTUMELOR”, promovează costumul popular confecţionat de meşterii populari sau de ţesătoarele satului, realizat în războiul de ţesut sau cusut.
Pe de altă parte, elevii nu au suficiente cunoştinţe privind tradiţiile şi obiectele tradiţionale şi de artă populară ale strămoşilor. Costumele populare, fiind foarte vechi, trebuie întreţinute şi păstrate cu sfinţenie de generaţia tânără, care trebuie să înveţe să le aprecieze şi să le promoveze. Elevii trebuie implicaţi în păstrarea şi cultivarea tradiţiilor locale. În calitate de educatori, avem obligaţia de a face din creaţia noastră populară o carte de vizită cu care să batem la porţile cunoaşterii şi cu care vom fi primiţi şi apreciaţi, fără îndoială, oriunde în lume. La Şcoala Gimnazială Comuna Pietrari prindea contur începând cu 2016 Concursul județean „Hora Costumelor, în ochi de copil”, Ediția I, ce se adresa preşcolarilor, elevilor din învăţământul primar şi gimnazial, dar şi cadrelor didactice.
 Desfăşurarea propriu-zisă a concursului are în vedere, organizarea unei expoziţii cu lucrări, jurizarea lucrărilor şi stabilirea premiilor și mediatizarea rezultatelor, acordarea diplomelor și adeverințelor de participare cadrelor didactice îndrumătoare; acordarea diplomelor elevilor, pe cele trei secţiuni; realizarea unui CD pentru organizatori cuprinzând toate lucrările de creaţie literară şi cele de artă plastică și colaje.
 Acest concurs este stabilit să se desfăşoare pe două secţiuni, astfel:
Secţiunea I
Concursul de creaţie, „Sufletul satului meu”, se desfăşoară pe patru subsecţiuni:
a) creaţii literare – un eseu de maximum două pagini cu tematica "satul meu" sau o poezie de minimum patru strofe- care va conţine cuvintele: strai, zestre, suflet, uliţă.
b) creaţii artistico-plastice (pictură, colaj, desen în creion, acuarelă, pictură, alte tehnici), respectând tema concursului
c) ”Istoria satului în imagini” - prezentări Power Point, film
d) Referate ale cadrelor didactice: modele de activităţi extracurriculare ce implică promovarea tradiţiilor – maximum 3 pagini.

Secţiunea II
,,Copii în strai de sărbătoare” – participare directă
Elevii participă la această secțiune purtând costumul popular specific localităţii lor, însoţit de o descriere detaliată, în cadrul manifestărilor organizate în sala Căminului Cultural Pietrari, acolo unde are loc și vernisajul expozițiilor de costume populare și de creații artistico-plastice realizate de copii.
Bibliotecar,
Crina Popescu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu