luni, 29 mai 2017

Drăgășani : CinEd - program de educație cinematografică pentru elevi

  CinEd este un proiect inițiat de Institutul Francez din Paris, în parteneriat cu Cinemateca Franceză și susținut de programul Europa Creativă/ Media al Uniunii Europene. Activităţile educaţionale pe care le  propune programul vor ajuta elevii să-şi dezvolte abilităţile de analiză critică şi estetică a mesajelor audiovizuale în general şi a filmelor, privite ca obiecte artistice, în particular, să manifeste interes faţă de cinematografie ca artă şi industrie şi să facă un pas mai departe în integrarea diversităţii culturale. 
  Biblioteca Municipală Drăgășani  a implementat acest program și va oferi elevilor filme pentru diferite categorii de vărstă. Luni, 29 mai 2017, am derulat o primă proiecție, destinată elevilor din ciclul primar. Au participat elevii clasei a III-a D,  de la Școala ”Tudor Vladimirescu”, coordonați de înv. Sfranciog Ovidiu, aceștia au vizionat filmul artistic ”Spiritul stupului”. După vizionare am făcut o recenzie a filmului împreună cu elevii și am pus accentul pe anumite detalii legate de subiect, personaje, cadru, în așa fel încât să înțeleagă anumiți termeni legați de cinematografie și să poată deveni spectatori activi cu viziuni critice.
Bibliotecar,
Cristina Prunel-Bărbulescu