marți, 30 ianuarie 2018

Azi s-a stins o mare personalitate a comunei Sirineasa - Dumitru Vladut -membru al Uniunii Scriitorilor din România, la secţiunea Critică şi istorie literară şi are titlul ştiinţific de doctor în filologie.

Azi s-a stins o mare personalitate a comunei Sirineasa 

DUMITRU VLADUŢ
DUMITRU VLĂDUŢ

          O altă personalitate a comunei este domnul DUMITRU VLĂDUŢ, cercetător, cadru didactic universitar, critic şi istoric literar, publicist. Este
membru al Uniunii Scriitorilor din România, la secţiunea Critică şi istorie literară şi are titlul ştiinţific de doctor în filologie.
            S-a născut în satul Ciorăşti, în 3 martie 1950. A urmat şcoala primară în Ciorăşti, clasele V-VIII la Şirineasa, liceul la Băbeni (1965-1969) şi Facultatea de Filologie a Universităţii „Babeş –Bolyai” din Cluj-Napoca, secţia română-franceză (1969-1973). După absolvire, a lucrat în cercetarea ştiinţifică, la Sectorul de Lingvistică de la Baza de Cercetări Ştiinţifice a Academiei Române - Filiala Timişoara (1973-1976), apoi la Centrul de Ştiinţe Sociale al Universităţii din Timişoara, unde a fost transferat cu întregul sector, revenind în 1990 la Filiala Timişoara a Academiei Române, la Institutul de Cercetări Socio-Umane. În 4 iulie 1990 şi-a susţinut doctoratul în filologie la Universitatea de Vest din Timişoara, iar în 1999 s-a transferat în învăţământul superior, la Facultatea de Drept a Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, unde a avut gradul de conferenţiar dr. A fost secretar ştiinţific (prodecan cu munca ştiinţifică) al facultăţii amintite şi decan (2008-2015), pensionându-se în 2015.
            A publicat 8 cărţi de critică, istorie şi teorie literară, stilistică şi lingvistică în calitate de autor unic şi este coautor la 14 volume colective, unele reprezentând proiecte de cercetare fundamentale coordonate de Academia Română sau Ministerul Educaţiei Naţionale: Dicţionarul general al literaturii române (7 volume, 2004-2009), Dicţionar al scriitorilor din Banat (2005), Enciclopedia Banatului. Literatura (2015). A publicat de asemenea 24 de studii de specialitate în volume colective, 85 de articole de specialitate în reviste de cercetare, literare şi culturale, peste 70 de recenzii, cronici şi articole de publicistică în reviste şi ziare, a alcătuit prefeţe şi postfeţe, o ediţie critică, a susţinut emisiuni săptămânale de cultivarea limbii, la Radio Timişoara (2011-2017)  şi a participat cu expuneri, comunicări şi conferinţe la aproximativ 100 de simpozioane, colocvii ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Dumitru Vlăduţ a colaborat la multe publicaţii lingvistice, literare şi culturale, inclusiv din străinătate (Franţa, Serbia). Cărţile sale se află în marile biblioteci din România, începând cu Biblioteca Naţională şi Biblioteca Academiei, iar unele lucrări semnate de el sunt şi în străinătate.

       S-a născut la 3 martie 1950 in satul Ciorăşti, comuna Sirineasa, judeţul Vâlcea.
         Studii: clasele I-IV la Şcoala generala Ciorăşti; clasele V-VIII Şcoala generala Sirineasa; Liceul Teoretic Băbeni(1965-1969); Facultatea de Filologie din Cluj-Napoca, secţia romana-franceza (1969 – 1973).
         Locuri de munca: - cercetător ştiinţific la Filiala Timişoara a Academiei Romane (1973-1975); cercetător ştiinţific principal la Institutul de Cercetări Socio-Umane”Titu Maiorescu” al Filialei Timişoara a Academiei Romane-1990-1999).
                                       - din anul 1999: conferenţiar universitar doctor la Facultate de Drept al Universităţii „Tibiscus” din Timişoara; secretar ştiinţific (prodecan) al acestei facultăţi.
         TITLU STIINŢIIFIC: Doctor in filologie ( din 4 iulie 1990).
         Stare civila: căsătorit.


LISTA LUCRARILOR STIINTIFICE PUBLICATE
  1. VOLUME INDIVIDUALE.
1.Poetici simboliste in România si Franţa. Interferente retorico-stilistice, Timişoara, Editura Augusta, 1999,272p.
2.Teoriile simboliste româneşti,Tipografia Universităţii din Timişoara, 1987,200p.
3. Caietul”Cercului de studii”. Centrul de Ştiinţe Sociale XXV,Tipografia Universităţii din Timişoara, 1988.119p.
         B. VOLUME IN COLABORARE
1. Limbaj poetic şi versificaţie in secolul al XIX-lea (1880-1870) (in colaborare cu Eugeniu Berca, Olimpia Berca, Livius Petru Bercea, Doina Bogdan-Dascălu, Crişu Dascălu, Maria Foarta, Ionel Funeriu), Tipografia Universităţii din Timişoara,1977,468p.;
2. Limbaj poetic şi verificaţie, in secolul al XIX-lea (1887-1900). Versificaţia (in colaborare cu Eugeniu Berca, Olimpia Berca, Livius Petru Bercea, Doina Bogdan-Dascălu, Crişu Dascălu, Maria Foarţă, Ionel Funeriu), Tipografia Universităţii din Timişoara, 1978,185p.;
3. Limbaj poetic si verificatie, in secolul al XIX-lea (1887-1900). Metafora (in colaborare cu Eugeniu Berca, Olimpia Berca, Livius Petru Bercea, Doina Bogdan-Dascălu, Crişu Dascălu, Maria Foarţă, Ionel Funeriu), Tipografia Universităţii din Timişoara, 1979,158p.;
4. Limbaj poetic si verificaţie, in secolul al XIX-lea (1887-1900). Comparaţia. Epiteteul. Sintaxa poetica. Simbolul (in colaborare cu Eugeniu Berca, Olimpia Berca, Livius Petru Bercea, Doina Bogdan-Dascălu, Crişu Dascălu, Maria Foarţă, Ionel Funeriu), Tipografia Universităţii din Timişoara, 1981,92p.;
5. Stilurile nonartistice ale limbii romane in secolul al XIX-lea. Structura imaginii in stilul stiintific(in colaborare cu Eugeniu Berca, Olimpia Berca, Livius Petru Bercea, Doina Bogdan-Dascălu, Crişu Dascălu, Maria Foarţă, Ionel Funeriu), Tipografia Universităţii din Timişoara,1982,192p.;
6. Stilurile nonartistice ale limbii romane in secolul al XIX-lea. Structura imaginii in stilul publicistic(in colaborare cu Eugeniu Berca, Olimpia Berca, Livius Petru Bercea, Doina Bogdan-Dascălu, Crişu Dascălu, Maria Foarţă, Ionel Funeriu), Tipografia Universităţii din Timişoara,1985,204p.;
7. Stilurile nonartistice ale limbii romane in secolul al XIX-lea. Structura imaginii in stilul administrativ-juridic(in colaborare cu Eugeniu Berca, Olimpia Berca, Livius Petru Bercea, Doina Bogdan-Dascălu, Crişu Dascălu, Maria Foarţă, Ionel Funeriu), Tipografia Universităţii din Timişoara,1985,196p.;
8. Elemente lexicale de limba vorbita in stilurile nonartistice ale limbii române literare din secolul al XIX-lea ( in colaborare cu Eugeniu Berca, Olimpia Berca, Livius Petru Bercea, Doina Bogdan-Dascălu, Crişu Dascălu, Maria Foarţă, Ionel Funeriu, Smaranda Vultur), Tipografia Universităţii din Timişoara,1985, 98p.;
9. Imaginea in stilurile nonartistice ale limbii române literare in secolul al XIX-lea. Sinteza (in colaborare cu Eugeniu Berca, Olimpia Berca, Livius Petru Bercea, Doina Bogdan-Dascălu, Crişu Dascălu, Maria Foarţă, Ionel Funeriu, Smaranda Vultur), Tipografia Universităţii din Timişoara,1986, 184p.;
10. Text, figura, coerenta. Bibliografie selectiva (in colaborare cu Eugeniu Berca, Olimpia Berca, Livius Petru Bercea, Doina Bogdan-Dascălu, Crişu Dascălu, Maria Foarţă, Ionel Funeriu, Smaranda Vultur, Bruno Wurtz), Tipografia Universităţii din Timişoara,1987, 97p.;
11. Text, figura, coerenta(in colaborare cu Eugeniu Berca, Olimpia Berca, Livius Petru Bercea, Doina Dascălu, Crişu Dascălu, Maria Foarţa, Pavel Rozkos, Livia Vasiluţă, Smaranda Vultur), Tipografia Universităţii din Timişoara, 1987,257p.

         C. COLABORARI LA CURSURI
1. Cours pratique de français. Débutants I-II ( in colaborare cu Gheorghe Sechesan si Mirela Boncea), Timişoara, Editura AUGUSTA, 1997, 188P., ISBN 973-9353.02-9;
2. Cours pratique de français. Apprentis I-II ( in colaborare cu Gheorghe Sechesan si Mirela Boncea), Timişoara, Editura AUGUSTA, 1997,206p., 973-9395-03-7.

         D. VOLUME INGRIJITE
Dinamica dreptului in societatea contemporana (Lucrările Simpozionului naţional din 26-27 mai 2000 Timişoara , ( in colaborare cu Adriana Corhan si Ciprian Vălcan), Timişoara, Editura Augusta,2001,465p.

         E. STUDII, ARTICOLE INDIVIDUALE

1. Forme strofice la Al. Macedonski, in „Orizont”, XXVII. 1976, nr. 45,p.5;
2. Statutul comparaţiei la poeţii primei generaţii simboliste romaneşti,  in volumul Filologie XX.2. Literatura, Tipografia Universităţii din Timişoara, 1977,p.183-187.
3. Metasemene bacoviene,in „ Orizont”, XXVIII, 1977,nr.38,p.4;
4. Modalităţi stilistice in „Imnele” lui Ioan Alexandru, in „Orizont”, XXIX,1978,nr.40,p.5;
5. Note asupra metaforei inanimat-inanimat in lirica româneasca a secolului al XIX-lea, in „Anuar de Etnologie-Arta-Istorie-Lingvistică”, Tipografia Universităţii din Timişoara, an I, 1981, p. 136-150;
6. Figurile repetitiv-adjonctive in stilul ştiinţific romanesc din secolul al XIX-lea in vol. Filologie 25. Lingvistica, Tipografia Universităţii din Timişoara, 1982, p.40-47;
7. V. Pârvan – retorica sublimului, in „Orizont”, XXXIII, 1982, nr.3, p. 14;
8. Problemele stilisticii la Damaso Alonso, in „Studii de literatura română comparata”, Timişoara, Tipografia Universităţii, IV, 1982,p.51-67;
9. Modalităţi sintactice dialogistice in articolul politic si social romanesc din secolul al XIX-lea, in „Caietul Cercului de Studii”, Timişoara, Tipografia Universităţii din Timişoara, I, 1983, p. 135-148;
10. Aspecte ale versului liber in poeticile simboliste franceze şi romaneşti, in „ Caietul Cercului de Studii”, Timişoara, Tipografia Universităţii, II, 1984,p. 133-140;
11. Probleme ale limbajului poetic in teoriile simboliste romaneşti, in „ Caietul Cercului de Studii”, Timişoara, Tipografia Universităţii, III, 1985, p. 115-131;
12. Semnificaţii ale sinesteziei in teoriile simboliste, in „ Caietul Cercului de Studii”, Timişoara Tipografia Universităţii, IV, 1986, nr. 1, p. 82-95;
13. Elemente de teorie literar la N.  Davidescu, in „ Analele Universităţii din Timişoara. Seria Filologie, XXV, 1986,p. 50-58;
14. Realul miraculos in romanul hispano-american contemporan, in „ Biblioteca Nova”. Buletin de teorie, critica si istorie a literaturii SF, Timişoara, NR. 2, 1987,P.45-52;
15. Figurile retorico-stilistice in teoriile Scolii formale ruse, in „ Caietul Cercului de Studii”, V, 1987, n. 2, p. 85-99;
16. Modalităţi narative in romanul hispano-american contemporan, in „Studii de literatura română si comparata” IX, 1987, p. 85-101;
17. Tradiţie si specific naţional in teoriile simboliste romaneşti, in „Analele Universităţii din Timişoara. Serie filologie, XXVI, 1988, p. 45-64;
18. Les théories symbolistes roumaines, Tipografia Universităţii din Timişoara, 1988, 25p. (preprint);
19. Eveniment, ficţiune româneasca, in „Studii de literatura romana si comparata”, 1988, vol. X, p. 131-141;
20. Configuraţia parodiei, in, „Caietul Cercului de Studii”, Timişoara, Tipografia Universităţii, Vi, 1988, nr. 2, p. 157-179;
21. Configuraţii verslibriste romaneşti. Momentul simbolist, in „ Caietul Cercului de Studii”, Timişoara, Tipografia Universităţii, VII, 1989, nr.2 87-114;
22. Epitetul sinestezic simbolist, in vol. „Studia. Philosophia. Historia. Philologia”, II, Tipografia Universităţii din Timişoara, 1922, p. 95-113;
23. Reiteraţii sintactice simboliste (Anafora, polisident, paralelism), in „Analele Universităţii din Timişoara. Seria filologie”, XXXIX, 1922, p. 59-70;
24. Transferul atributiv simbolist in vol. Semiotica si poetică. V. Lucrările celui de-al V-le3a Simpozion de Stilistică-Peotică-Semiotică, 16-17 noiembrie 1990. Coordonatorii volumului: Mircea Borcila, Elena Dragoş, Carmen Vlad, Cluj-Napoca, 1992, p.77-84;
25. Figuri sintactice repetitive în poezia  simbolista românească, în” Analele Universităţii din Timişoara. Seria Ştiinţe filologice, XXX, 1993,p. 107-117;
26. Ingambamentul în poezia simbolistă românească în „Analele Universităţii din Timişoara, Seria Ştiinţe filologice „ XXXII, 1994, p. 85-91;
27. José Ortega y Gasset despre stil şi metaforă, în ol G. I. Tohănesu 70. Volum coordonat de Fr. Kyraly, Sergiu Drincu, I. Funeriu, Timişoara, Editura „ Amfora”, 1995, p. 546-557 ( ISBN 973-578-024-0);
28. La aniversară: G. I. Tohăneanu 70, în „Rostirea Româneasca”, I, 1995, nr. 5-6, p. 42-28;
29. Construcţii sintactice deficitare în limbajul presei postrevoluţionare, în „Analele Institutului de Studii şi Educaţie Permantă << Tibiscus>> din Timişoara”,  Seria Jurnalistică-Drept, 1996, p. 24-34;
30. Ernesto Sabato şi argentinitatea, în „ Paralela 45”, nr. 2144, p. 8 (republicat cu note, sigle şi rezumat în limba franceză în ” Analele Universităţii << Tibiscus>> din Timişoara. Seria Drept”, volumul X, 2001, p. 306-312);
31. Damaso Alonso, critic literar, in  “Paralela 45”, 1997, nr. 2144, p. 8;
32. Damaso Alonso, poetul, in  “Paralela 45”, 1997, nr. 2120, p. 8;
33. Vechi imagini  ale străinatăţii  despre români ( I-II-II), în, “Paralela  45”, nrt. 2156 (I), nr. 2162 (II), nr. 2168 (III), 1997, p. 8;
34. Românitatea intr-o interpretare  spaniolă, în vol. Eugen Todoran in memoriam. “ Studii de literatură româna si comparată”, XIV-XV, 1998, p. 423-440 (ISBN 973-9496-717);
35. Tema inţelepciunii in opera  literara a lui I. Budai-Deleanu, în  „Analele Universităţii din Timişoara. Seria  ştiinţe filologice”, XXXVI-XXXVII, 1998-1999,p. 291-300;
36. Dreptul românesc intr-o interpretare franceză de la mijlocul secolului al XIX-lea ( în colaborare cu Răzvan Popa), în „ Revista  Facultăţii de Drept a Universitatii <<Tibiscus>>, an I, 1999, nr. 1;
37. Cultura şi spiritualitate în revista arădeană „Lumina”, în „ Aradul cultural”, 2002, nr. 1-2, p. 152-159 (republicat sub titlul Revista arădeană „Lumina”, cu rezumat în limba franceză în ” Analele Universităţii << Tibiscus>> din Timişoara. Seria Jurnalistică” volumul IX, 2002, p. 87-98;
38. Revista arădeană „Hotarul” (1993-1940), în „Aradul cultural”, 2003, nr. 1-2, p. 88-96;
39. Tema nebuniei în opera literara a lui I. Budai-Deleanu, în vol. Tentaţiile textului, II. Sub egida Academiei Române, Filiala Timişoara, Institutul „Titu Maiorescu”. Coordonator : Crişu Dascălu, Timişoara, Editura Brumar, 2005,p. 245-268.

         F. STUDII PUBLICATE IN STRAINATE

1. Eminescu in receptarea simboliştilor, in “Lumina”. Revistă de literatură, artă şi cultură ( Novi Sad, Iugoslavia), 1997, nr. 3, p. 57-63;
2. La rhétorique du sublime chez Vasile Pârvan, în vol. La Terre et l,Ecrit. Etudes rassemblées par Isabelle Chol et Robert Perichon, Montbrison ( Franţa), La Diana. Société Historique et Archéologique du Forez, 200, p. 153-164.

         G. COLABORARI LA VOLUME ACADEMICE

1. Dicţionarul general al literaturii române ( vol. I: A/B; vol. II; C/D; vol. IV: L/O; vol. V-VI: în curs de apariţie). Sub egida  Academiei Române. Coordonator general: Eugen Simion, Bucureşti; Editura Univers Enciclopedic, 2004-2005;
2. Dicţionar al scriitorilor din Banat. Concepţie, coordonare generala şi revizie:Alexandru Buia; Timişoara; Editura Universitatii Timişoara.