vineri, 24 noiembrie 2017

Galicea/ Ora de Net

Biblioteca Galicea s- a alăturat Organizației Salvați Copiii, în derularea programului ,, Ora de Net”, program european care promovează utilizarea creativă, utilă și sigură a internetului de către copii.
Obiectivele activității au fost:
- cunoașterea drepturilor online ale copiilor;
- promovarea utilizării creative, utile și sigure a internetului de către copii.
Activitatea educațională s- a desfășurat în 3 sesiuni:
Sesiunea 1:
- cunoașterea actorilor implicați în sprijinirea educației copiilor;
- cunoașterea competențelor esențiale pentru societatea secolului XXI;
Sesiunea 2:
- cunoașterea drepturilor copilului;
- întrebări/ răspunsuri/ lucru în echipă;
Sesiunea 3:
- susținerea copiilor de către adulți pentru a avea o experiență online pozitivă;
- întrebări/ răspunsuri.
Au participat la activitatea educațională elevii clasei a VI- a B, diriginte prof. Roșu Nicoleta.
 Bibliotecar,
Tițu Maria