miercuri, 21 februarie 2018

Galicea- Program ,, Ziua Cititului cu voce tare”

Copiii galiceni celebrează „ Ziua cititului cu voce tare”, pe 1 martie, la Biblioteca Publică Galicea.
Obiectivul acestei activități este de a atrage tinerii elevi către citit, de  punere în practică  a celor citite și învățate, într-un cadru festiv, cu acordare de diplome și premii.
Programul proiectului va parcurge următoarele etape, redate în tabelul de mai jos:
Denumire Activitate
Scurta descrierea a activității
Perioada de derulare
Responsabil
1
Alegerea și selectarea cărților pentru citit;
Alegerea și selectarea se va face de către bibliotecarul comunității;
Vor fi prezentate elevilor participanți cărțile selectate;
Elevii iși vor alege cărțile preferate.
20-23 februarie
Bibliotecar ,
Tițu Maria

2
Lecturarea operelor literare recomandate;

Întâlnirea  bibliotecarului împreună cu elevii selectați pentru participare;
Lecturarea la alegere a materialului didactic recomandat;
Recomandări pentru un citit corect și eficient;
26 februarie
Bibliotecar ,
Tițu Maria

3
Prezentarea unor eseuri  legate de temele  pregătite;
Descoperirea unor cărți specifice;

Prezentarea unor eseuri scrise de copii în urma cărților citite;
Descrierea tematicii legate de cartea citită;
Descoperirea unor teme noi pentru studiul individual și colectiv;

27-28 februarie
Bibliotecar ,
 Tițu Maria

4
Citirea în proză:prezentare,recenzie cărți citite, prezentare eseuri ale elevilor;

Grupul țintă va organiza o întâlnire care va marca „ Ziua cititului cu voce tare ” ;
Selectia cititorilor se va face pe nivel de vârste;
Recenzia unor cărți va fi făcută de voluntarii bibliotecii;
Creațiile literare cele mai bune ale elevilor vor fi premiate.
1 martie
Bibliotecar ,
Tițu Maria