vineri, 16 februarie 2018

Raport activitate 2017- Biblioteca Publica Locala BunestiPrimaria comunei Bunesti                                                    
Judetul Valcea

BIBLIOTECA PUBLICĂ LOCALĂ BUNEȘTI
Raport de activitate an 2017


1.      Activitatea de completare a colecţiilor şi de constituire a instrumentelor de informare a utilizatorilor.

Activitatea Bibliotecii Publice Locale Bunesti s-a desfășurat în anul 2017 astfel:
- activitate de completare a colecţiilor de bibliotecă şi de constituire a instrumentelor de informare a utilizatorilor asupra conţinutului acestora;
- asigurarea accesului tuturor beneficiarilor la totalitatea documentelor oferite de bibliotecă prin amenajarea şi organizarea colecţiilor conform regulilor biblioteconomice;
- păstrarea fondului de carte existent av
ând în vedere recuperarea cărţilor împrumutate de la cititorii restanţieri;
- fundamentarea pe principii noi a achiziţiei de carte astfel încât să se respecte caracterul enciclopedic al bibliotecii şi să se vină în întâmpinarea cererilor de lectură ale utilizatorilor;
- găsirea de noi modalităţi de apropiere a publicului prin diversificarea activităţilor culturale care se desfăşoar
ă lunar conform calendarului evenimentelor cultural-sociale, activităţi specifice  de popularizare a fondului de carte existent;
- consultări cu cadrele didactice din cadrul Școlii Gimnaziale Bunești, studiind programa şcolară pentru disciplina “Limba și literatura română
şi având la dispoziţie şi tematica lecturilor suplimentare la această disciplină precum şi la alte obiecte de studiu;
- în anul 2017 biblioteca nu a avut achizitie de carte.

2.      Activitate de valorificare a colecţiilor bibliotecii: 

- promovarea culturii informaţionale printre copii, părinţi, cadre didactice pentru a le cultiva cunoştinţe şi abilităţi necesare într-o societate a informaţiei, inclusiv abilităţi de utilizare a tehnologiilor informaţionale moderne;
- popularizarea documentelor de bibliotecă prin mici expoziţii de carte şi rafturi tematice în funcţie de spaţiul disponibil;
- vizite a unor mici grupuri de elevi ai ciclului primar, în mod organizat şi însotite de învăţători, privind instruirea potenţialilor cititori privind programul bibliotecii, modul de împrumut şi de utilizare, păstrare
și restituire al cărţii;
- acţiuni de dezbatere, informare şi recitaluri din opere cu prilejul zilelor omagiale de naștere sau comemorative a diferitelor personalități culturale;
-  prezentări cu expuneri de materiale ale celor mai importante evenimente din istoria poporului român și a zilelor omagiale a diferitelor personalităţi sau scriitori.

3. Calitatea şi eficienţa activitatilor educative si de animaţie culturală: 

 Majoritatea activităţilor cuprinse în programul de activitate şi-au propus creşterea calităţii serviciului şi atragerea unui număr mai mare de cititori prin constituirea propriului sistem de informare bibliografică şi documentară cu ajutorul căruia beneficiarul va fi atras către lectură şi va putea descoperi activităţile organizate şi difuzate prin bibliotecă.Calendarul principalelor activități cultural-educative desfășurate în cadrul bibliotecii în anul 2017:

-Februarie –activități desfășurate în vacanță
 
-Vineri, 10 februarie 2017, o parte dintre cei care frecventează Biblioteca Publică Bunești, au participat la concursul de recitat poezii Și eu știu o poezie” .
Poate că nu pentru toți cei care au participat, Eminescu este poetul lor preferat, dar nici nu mai contează, atâta timp cât au muncit să învețe o poezie și apoi să o recite. Poate nici nu îl vor mai citi pe Eminescu de acum încolo, dar măcar știu o poezie. E genul acela de lucru mărunt care se întâmplă, dar care ajută la schimbare. Și, poate copiii aceștia care participă la astfel de concursuri, care ne arată că au răbdare și voință să învețe măcar o poezie, ne vor scăpa de teama că nu se va mai citi.
Asa cum este normal la un concurs de recitat, cei mai buni dintre ei au fost premiați.

Premiul I:
- Serban Georgian 
- Grigoroiu Valentin
Premiul II:
- Munteanu Adrian
Premiul III:
- Mutu Alexandra
- Mutu Mihail
- Mutu Andrei
 
   


   -    
                    HandmadeMaiIn data de 28 Mai 2017 in centrul localitatii Bunesti, judetul Valcea, am sarbatorit a 47 a editie a Sarbatorii Capsunului.

Iunie- 1 Iunie, Ziua internationala a copilului ! 


-          Iulie – Atelier de vacanță !

Atelier de creație-


Învățăm să comunicăm - Comunicarea eficientă ne ajută să înțelegem mai bine o persoană sau o situație și ne permite să rezolvăm diferite probleme pe care le întâlnim. Multe dintre mesajele pe care vrem sa le transmitem sau care ne sunt transmise rămân neînțelese și afectează scopul destinatarului. Împreună cu doamna profesoară Ramona Nicula am încercat să oferim copiilor câteva sfaturi de a comunica eficient în contextul unei relații bazate pe respect, încredere, ascultare, atenție, oglindire.   Într-un astfel de context relațional, doi oameni pot comunica eficient chiar și în absența cuvintelor.

   

      Atelierul micului bucătar – Copiii au fost foarte interesați de acest atelier și au participat în număr foarte mare.
-     


                Karaoke- La acest atelier copiii și-au descoperit talentul de a cânta, unii chiar s-au înscris la școala de muzică- secția canto.


-          Dans


-          Atelier de dezvoltare emoțională-Pentru a te schimba, trebuie să-ți dorești acest lucru și de aceea conștientizarea este capitală. Învățând că toate comportamentele noastre reprezintă o sumă a tot ceea ce am învățat de-a lungul vieții și mai ales în copilărie, va fi posibil să-ți gestionezi emoțiile și să le transformi din negative în pozitive.

-          Activitati  sportive


  


-          August - Atelier de creație-Septembrie- Marți, 05 septembrie 2017,ora 10, Biblioteca Publică Bunești, a organizat concursul „Desene pe asfalt”. Competiția s-a adresat copiilor cu vârste cuprinse între 7 și 14 ani, care vor putea să-și aleagă una dintre cele două teme de concurs:
Ø  Personajul preferat
Ø  Mașina îndrăgită
Obiective:
-          realizarea de desene cu cretă colorată;
-          dezvoltarea spiritului competitiv.


- Prima zi de școală – În prima zi de școală, elevii care au participat la atelierele de vacanță, au prezentat în fața părinților și a cadrelor didactice dansuri, cântece pregătite în timpul vacanței.

-Ziua mobilității europene
-          Octombrie - 5 octombrie - Ziua Internațională a Educației -  Cu ocazia acestei zile, Biblioteca Publică Bunești, a fost gazda elevilor școlari și preșcolari din localitate.


-          Activitate cu părinții copiilor preșcolari desfășurată în parteneriat cu Grădinița nr.2 Bunești.- Școala Altfel
 

A


A


Activitati sportive si recreative

-          Noiembrie - “Ora de net - activitate educațională cu scop de consultare a copiilor în privința folosirii internetului și a atitudinii adulților cu privire la acest subiect.
-          1 Decembrie - Anul acesta, în ziua de 1 Decembrie, Biblioteca Publică Bunești, a pregătit o activitate specială de evocare a principalelor momente care au condus la realizarea Marii Uniri, o evocare a marilor figuri de patrioți care au înfăptuit actul de la 1 Decembrie 1918.
Au fost bineveniți toți cei care, indiferent de vârstă, au dorit să afle sau să-și împrospăteze cunoștințele despre acest moment de răscruce din istoria națiunii noastre, 1 Decembrie 1918.


3.      Observații asupra numărului şi structurii utilizatorilor:

În anul 2017, în concordanţă cu raportul statistic, au fost înscrişi un număr de 15 cititori clasificați.

      Concomitent cu derularea activităților, programelor și proiectelor mai sus menționate:
-          împrumut de carte la domiciliu și în sala de lectură;
-          acces gratuit la utilizarea calculatoarelor și a Internetului;
-          ținerea la zi a evidenței colecțiilor de documente și utilizatorilor bibliotecii;
-          oferirea de referințe, bibliografii, informații la sediu și în mediile online;
-          15 utilizatori nou înscriși;
-          total utilizatori inscriși: 530;
-          vizite la bibliotecă: 620.
                                                                 
                         Bibliotecar,
                        Radi  Iuliana