marți, 14 iulie 2015

"Jocul mintii pentru copii"

          La Biblioteca Publica Danicei, dl. inv. Pavel Triandafil si d-na educ. Maria Triandafil, cadre didactice ale Scolii gimnaziale Udresti au prezentat prescolarilor si elevilor ciclului primar, cu ajutorul videoproiectorului, lucrarea intitulata "Jocul mintii pentru copii: teste de matematica".
         Cartea "Jocul mintii pentru copii: teste de matematica" se adreseaza grupei pregatitoare si elevilor din ciclul primar; are in vedere oferirea unor exemple concrete de asimilare si perfectionare a notiunilor matematice intr-o maniera logica, bazata pe experiente ludice care permit fixarea rapida a acestora. In plus, materialul propune frecvent aplicatii practice integrate, care imbina cunostinte matematice cu unele din domeniul stiintelor naturii sau dezvoltarii vorbirii, punand bazele unei cresteri cognitive armonioase, in acord cu cele mai recente teorii in domeniul stiintelor pedagogice.
           Pavel Triandafil - invatator gradul I, cu experienta de peste 41 de ani in domeniul predarii la nivelul ciclului primar, in decursul activitatii, a participat la numeroase cursuri de perfectionare, schimburi de experienta si a solutionat in mod eficient diverse situatii problematice privind asimilarea notiunilor matematice; materialul de fata este puternic inspirat din demersurile pedagogice concrete pe care a trebuit sa le dezvolte de-a lungul carierei pentru a facilita asimilarea notiunilor matematice.
              Maria Triandafil - educatoare gradul I, cu o experienta de peste 37 de ani la nivelul ciclului prescolar; detine competente relevante in domeniul psihopedagogiei, cu aplicabilitate extinsa la nivelul educatiei timpurii; lucrarea de fata cuprinde o serie de aplicatii inspirate din activitatile matematice desfasurate la nivelul grupei pregatitoare.