duminică, 5 aprilie 2015

Râmnicu Vâlcea, important: Finanţare POSDRU - „Oportunități integrate de diminuare a părăsirii timpurii a școlii”

Stimati colegi,

După cum v-am anunţat aici şi, de asemenea, v-am transmis verbal şi pe e-mail, intenţionăm să accesăm un proiect pe POSDRU (vedeţi ghidul). 

"Intervenţiile promovate în cadrul acestui DMI (Domeniu Major de intervenţie) vor fi direcţionate atât către copii, preşcolari şi elevi expuşi riscului de părăsire timpurie a şcolii, cât şi către familiile acestora, şi vor viza în special populaţia romă, persoanele cu dizabilităţi şi persoanele din mediul rural, precum şi alte categorii de grupuri vulnerabile. Operaţiunile vor urmări să asigure educaţia de bază pentru toate categoriile de persoane care, din anumite motive, au fost nevoite, sau sunt în prezent supuse riscului de a abandona/părăsi timpuriu şcoala, inclusiv persoane adulte care au abandonat şcoala. "

Pentru a putea aplica la acest program, avem nevoie cât se poate de repede de o estimare a publicului-ţintă pe care îl avem în vedere. Din acest motiv, am publicat pe google drive un document Excel în care va rog sa completaţi fiecare numarul de subiecţi pe care credeţi că puteţi conta în implementarea programului în localitatea dvs. 
Link-ul la care se află acest document îl primiţi acum pe e-mail.

mulţumesc,
Valentin Smedescu