vineri, 2 martie 2018

Galicea- Premierea participanților la concursul de eseuri ,, Ziua cititului cu voce tare”

Întâlnirea care a amarcat ,, Ziua cititului cu voce tare”, a avut loc la Biblioteca Publică Galicea, pe 1 martie.
Selecția cititorilor s- a făcut pe nivel de vârste:9-11 ani și 12-15 ani.
Obiectivul acestei activități a fost atins prin atragerea tinerilor elevi către citit, de punere în practică a celor citite și învățate, într- un cadru festiv, cu acordare de diplome și premii, oferite de Administrația Publică Locală și B.J.A.I. Rm. Vâlcea.
Creațiile literare cele mai bune au fost premiate.