miercuri, 21 martie 2018

Ion Hangiu - „O viaţă închinată şcolii şi presei românești”


(...) Vedeţi dumneavoastră, în general, există o uşoară desconsiderare faţă de munca aceasta de tip documentar; este o eroare imensă, pentru că o cultură ca a noastră nu se poate socoti nici măcar la începuturile modernizării ei dacă n-are bine repertoriată întreaga lucrare a intelectualilor români. Iată de ce, chiar din plecare, salutăm cartea lui Ion Hangiu, apreciindu-i atât rîvna, cât şi truda realizării unei astfel de întreprinderi întru totul spinoase.” (Acad. Zoe Dumitrescu – Buşulenga) 


Ion Hangiu s-a născut în Horezu, județul Vâlcea pe 16 februarie 1924 (decedat pe 10 ianuarie 2017). Școala primară în comuna natală, Școala Profesională la Drăgășani, 1940, Liceul Al Lahovary, Rm Vâlcea, 1942, Liceul Gh Lazăr, Sibiu, 1942, Facultatea de Litere și Drept, București, 1949. Teza de doctorat susținută din anul 1968, purta titlul Sămănătorismul (geneză, ideologie, reprezentanți). Activitate didactică: profesor la Horezu (1949 - 1950) și apoi la câteva licee bucureștene; șeful redacției de manuale de limba și literaatura română la Editura Didactică și Pedagogică (din anul 1958); expert la Consiliul Național al Cercetării Științifice și secretar al Comisiei de Științe Sociale și Umaniste (din anul 1966); secretar-general al Societății de Științe Filologice (din anul 1971); redactor-șef la revistele ”Limba și literatura română” și ”Buletinul de Științe Filologice” (din anul 1971). În anul1999 a devenit membru al Uniunii Scriitorilor, Societatea Română de Radiodifuziune conferindu-i Diploma de Onoare pentru „îndelungata și valoroasa colaborare la redacția Învățământ Programe Educaționale”. Debutul editorial a avut loc în anul 1959, cu lucrarea Un scurt istoric al tipografiilor din România (1508 - 1958) urmată de Societăți și asociații în știința românească (1981) și Centenarul concursurilor școlare - De la „Tinerimea Română” la concursul „Mihail Eminescu” (1985) 
(Vâlcea oameni de știință, cultură și artă, vol. 2, Petre Petria, Cristina Tănăsoiu)

Sursa şi un excelent album foto online realizat de colega noastră Mihaela Silvia Marinescu - bibliotecară la Biblioteca Costeşti Vâlcea pot fi vizualizate aici.

  
x