miercuri, 8 ianuarie 2020

Raport activitate Biblioteca Publică Galicea, 2019Biblioteca Publică Galicea
Comuna Galicea
Judeţul Vâlcea
Nr.  6 / 06.01.2020

                                     Raport activitate pe anul 2019

Biblioteca publică, în conformitate cu legea bibliotecilor, nr.334 din 31 mai 2002, republicată, este biblioteca de tip enciclopedic pusă în slujba unei comunităţi locale care asigură egalitatea accesului la informaţii şi la documentele necesare informării, educaţiei permanente şi dezvoltării personalităţii utilizatorilor, fără deosebire de statut social sau economic, vârstă, sex, apartenenţă politică, religie ori naţionalitate.
Misiunea ,,Bibliotecii Publice Galicea” este de a servi interesele de informare, studiu, educaţie, lectură şi recreere ale utilizatorilor din Comuna Galicea, oferind acces liber, gratuit şi nediscriminatoriu la informaţie şi cunoaştere prin bazele de date şi colecţiile proprii.
Prin întreaga sa activitate, biblioteca îşi propune satisfacerea într-o măsură cât mai mare a nevoilor pe care utilizatorii le au faţă de un serviciu public din domeniul culturii.
Lectura, studiul cu cartea, reprezintă o modalitate complexă de învătare, de muncă și tehnică intelectuală independentă, care contribuie într-o mare măsură la îmbogăţirea și aprofundarea cunoștințelor, la formarea și dezvoltarea capacităților intelectuale, la formarea teoretică a acțiunilor aplicative și totodată de cercetare, proiectare în toate domeniile de specialitate.
Biblioteca Publică Galicea a continuat și în anul 2019 să aibă aceleași obiective prioritare:
· Consolidarea rolului bibliotecii ca rol cultural în rândul comunităţii deservite;
· Organizarea şi funcţionarea bibliotecii ca centru cultural, informaţional şi educaţional;
· Cunoaşterea şi satisfacerea nevoilor utilizatorilor reali şi potenţiali ai bibliotecii;
· Adecvarea serviciilor bibliotecii la cerinţele utilizatorilor;
· Asigurarea progresului în procesul de modernizare a serviciilor oferite prin dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului;
· Extinderea parteneriatelor din comunitatea locală, unităţi şcolare, ONG-uri, instituţii culturale;
· Promovarea şi implementarea unor proiecte inovative .                       

Dezvoltarea şi prelucrarea colecţiilor

În anul 2019 au fost achiziţionate şi prelucrate 660 unități de carte, în valoare de 7855,37 lei.  Repartizarea pe tipuri de documente este următoarea: 656 u.e. cărţi, 4 u.e. publicaţii seriale. Documentele intrate în gestiune au fost primite ca donații de la Rezerva Națională a Bibliotecii Naționale din București- 570 u.e.cărți,în valoare de 6688,37 lei, de la B.J.A.I.- 6 u.e.cărți, în valoare de 17 lei, persoane fizice, în număr de 25 u.e.cărți, în valoare de 137 lei și diferența de 59 u.e. cărți achiziționate de Primăria Galicea, în sumă de 1013 lei.
Toate cele 660 documente intrate în gestiune în cursul anului 2019 au fost verificate, stampilate, prelucrate în ISBD și înregistrate în regim tradițional în evidență globală (RMF) și cea individuală (registru de inventar) și apoi distribuite pe cele 10 clase de evidență, pe rafturi.
S-a întocmit ,, Raportul statistic de utilizare a bibliotecii,CULT1”, care se transmite anual la Centrul de Statistică, Rm. Vâlcea.
Documentele pot fi puse la dispozitia utilizatorilor numai dupa prelucrarea lor biblioteconomică și după transferarea lor în gestiunea bibliotecii.
             În vederea asigurării accesului utilizatorilor la informațiile conținute în documente, biblioteca are obligația ca, în continuarea operațiunilor de evidență, să realizeze și activități specifice de prelucrare curentă a documentelor intrate și ieșite sau aflate în colecții, prin efectuarea operațiunilor de catalogare, clasificare și indexare în regim tradițional și automatizat prin soft-ul de bibliotecă TinREAD.

                Evidența utilizatorilor înscriși:
         În cursul anului s-au înscris 32 utilizatori noi, având activi 280 utilizatori care sunt repartizați după statutul ocupațional astfel: 42 profesii intelectuale, 7 tehnicieni, 5 funcționari, 71 muncitori, 42 elevi, 7 studenți, 31 pensionari, 42 casnice, 2 șomeri și 31 alte categorii.
           Repartizarea după vârstă: 16 sub 14 ani, 27 peste 14 ani,11 între 14-25 ani, 129 între 25-40 ani, 74 între 41-60 ani, 23 peste 61 ani.
            Repartizarea după naționalitate: 280 români.
            Repartizarea după sex: 83 bărbați și 197 femei.
           În cursul anului biblioteca a fost vizitată de  6214  persoane dintre care 3160 vizite directe la bibliotecă, 21 număr solicitări telefonice, 469 număr vizite virtuale,268 număr vizite la servicii organizate în exterior și 2304 număr participanți la programe și evenimente culturale.
          În afara de îndrumarea și orientarea utilizatorilor, oferirea spre consultare sau împrumut la domiciliu a documentelor, biblioteca oferă și alte servicii inclusiv accesul gratuit la internet.
În anul 2019 au continuat parteneriatele încheiate cu Biblioteca Județeană Antim Ivireanul, Centrul Europe Direct, Organizația Code.ro, Școala Gimnazială Galicea,  Școala Catehetică de Duminică din Parohia Galicea, Parohia Sf. Parascheva din Rm. Vâlcea.
Deasemenea în anul 2019 au continuat programele de Educație financiară și e- commerce, susținute de Visa Europe, de băncile partenere,în colaborare cu B.J.A.I.și bibliotecile județene și comunale din țară, la trainingurile efectuate pe tema educației financiare înscriindu-se 39 cursanți la programele BaniIQ și 39 cursanți la programele Banii pe Net.
           
 Agenda Culturală şi activităţile educative pe anul 2019

 ,,Agenda Culturală pe anul 2019”, cuprinde toate activităţile culturale ce s-au derulat pe parcursul anului, susținute de Administrația Publică Locală și Consiliul Local Galicea, cu menţiunea că o activitate s- a derulat în parteneriat cu Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale din Vâlcea, sub îndrumarea domnului director Alin Pavelescu, și anume ,,Dragobetele”- Sărbătoarea dragostei la români, în data de 24.02.2019, organizată la Căminul Cultural Cremenari și Căminul Cultural Galicea.
Celelalte activităţi au fost derulate în parteneriat cu Şcoala Gimnazială Galicea și Școala Catehetică de Duminică a Parohiei Galicea, având la bază ,,Contractele de parteneriat educaţional” încheiate  în luna ianuarie cu valabilitate pe un an calendaristic, prin care instituțiile partenere se angajează să participe cu elevii cel puţin o dată pe lună la activităţile derulate la bibliotecă.
Am continuat promovarea imaginii Bibliotecii Comunale Galicea prin postarea pe pagina de facebook a activităţilor implementate la bibliotecă sau în parteneriat cu biblioteca, toate acestea adunând un număr de aproximativ 12000 de like- uri. Menționăm că toate aceste activităţi au fost publicate și pe blogul ,,Biblioteci Vâlcene”, ulterior transmise pe pagina web www.google.com.

În continuare am să menționez toate activitățile și proiectele derulate în 2019:

,, Eminescu, cultură şi valoare” -15 ianuarie 2019

Pe 14 ianuarie 2019, Biblioteca Comunală Galicea a organizat, celebrarea  a celor două evenimente importante din data de 15 ianuarie şi anume, 169 de ani de la naşterea  ,, Luceafărului”  poeziei româneşti, Mihai Eminescu  şi  ,,Ziua Culturii Naţionale”.
Programul a cuprins:                                                                                                                  Intonarea Imnului României-,,Deșteaptă-te române;
1.      ,,Ziua Culturii Naționale”, referat prezentat de bibliotecar,Tițu Maria
2.      Viața și activitatea poetului național, Mihai Eminescu; referat prezentat de bibliotecar, Tițu Maria;
3.      Recitat poezii:
·         Doina-Pâslaru Magda;
·         Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie- Teodora Chiriță;
·          Lacul- Clăianu Nicoleta;                                                              -
4.      Audiție melodii:
·         Pe lângă plopii fără soț
·         Sara pe deal
5.      Recitat poezii:
·         Alexia Ploae-Dorința;
·         Revedere - Bianca Popescu;
·         Somnoroase păsărele – Clăianu Victor;
·         Popescu Marian – Dintre sute de catarge;
6.      Citit poezii, de Mihai Eminescu:
·         Alexandra Pâslaru- Povestea codrului;
·         Popescu Alexia – Și dacă;
·         Cristoloveanu Ionela – O rămâi;
·         Popescu Maria- Atât de fragedă;
·         Dicu Robert – Luceafărul;
·         Dicu Giuliano- Ce te legeni;
·         Criste Rareș – Scrisoarea I.
7.      Melodii în interpretarea soților, Doina și Ion Aldea Teodorovici- din Republica Moldova.
La eveniment au participat utilizatori de carte ai bibliotecii.
 

Concursul judeţean ,, Vâlcea- colţ de rai”, ediţia a VII- a.

În 15 ianuarie 2019, zi cu dublă semnificație, și anume ,, Ziua Culturii Naționale” și ,, Ziua Marelui Poet Național- Mihai Eminescu” a avut loc la Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea, festivitatea de premiere a câștigătorilor Concursului „Vâlcea- colţ de rai”, ediţia a VII- a (2018), etapa județeană. 
La eveniment au participat: 
Cercul de la Râmnic/ România- Grădina Maicii Domnului, Societatea Culturală "Anton Pann", Asociaţia Naţională Cultul Eroilor - Filiala Vâlcea, Cenaclul Petale, pr. Nicolae State-Burluşi, oameni de cultură, edituri, sponsori, bibliotecari, reprezentanţi ai administraţiei publice locale din comuna noastră și din alte comune din judeţ.
La ediţia din acest an s- au înscris câteva sute de elevi, din ciclul primar şi gimnazial, din 20 localităţi ale judeţului, printre care şi Galicea.
Concursul s- a desfăşurat pe teritoriul judeţului Vâlcea, în bibliotecile publice locale şi în Biblioteca Judeţeană Antim Ivireanul.
Biblioteca Publică Galicea a participat cu 13 elevi dintre care 8 au primit premiul  al II- lea, la  secţiunea poezie și un elev diplomă de participare la secțiunea ,, Creație video” şi anume:
 • Ursei Elena Luiza, Diplomă–premiul al II- lea, secțiunea poezie, din partea Cenaclului ,,Petale”;
 • Petrică Sabina, Diplomă–premiul al II- lea, secțiunea poezie, din partea Cenaclului ,,Petale”;
 • Ștefănescu Andreea, Diplomă–premiul al II- lea, secțiunea poezie, din partea Cenaclului ,,Petale”;
 • Antonoiu Eliza, Diplomă–premiul al II- lea, secțiunea poezie, din partea Cenaclului ,,Petale”;
 • Vulturu Diana, Diplomă- premiul al II- lea, la secţiunea poezie, acordată din partea Cercului de la Râmnic;
 • Costea Gabriela- Diplomă- premiul al II- lea, la secţiunea poezie, acordată din partea Cercului de la Râmnic;
 • Bîrsoianu  Ioana Alisa, Diplomă- premiul al II- lea, la secţiunea poezie, acordată din partea Cercului de la Râmnic;
 • Obogeanu Irina, Diplomă- premiul al II- lea, la secțiunea poezie, acordată din partea Cercului de la Râmnic;
 • Pircan Alexandru, Diplomă de participare, acordată de B.J.A.I.,la secțiunea creație video.    
Câștigătorii au primit diplome și cărți, din partea organizatorilor iar din partea d-nului primar Ion Năfliu și a d-nului viceprimar Alexandru Florin Mărăcine, au primit transportul și masa gratuit, plus vizitarea gratuită a ,,Muzeului de Artă- Casa Simian”.
  

Ziua de 18 ianuarie a fost marcată de omagierea operei literare, a lui Ioan Slavici (n. 18 ianuarie 1848, Șiria, comitatul Arad, d. 17 august 1925, Crucea de Jos, Județul Putna) care a fost un scriitor, jurnalist și pedagog român, membru corespondent (din 1882) al Academiei Române.
Printre cele mai importante scrieri literare ale lui Ioan Slavici se numără romanul Mara, nuvelele Moara cu noroc și Pădureanca, iar memoriile sale publicate în volumul Amintiri, apărut în anul 1924, au o importanță deosebită pentru istoria literaturii române.
L-am comemorat și la Biblioteca Publică Galicea printr- o miniexpoziție de carte și prin citirea basmelor ,, Zâna Zorilor”, ,, Ileana cea șireată”, ,, Păcală în satul lui”.

                          ,, Unirea Principatelor Române, 24 ianuarie 1859”

Am serbat ziua Unirii, la Biblioteca Comunală, împreună cu tinerii,copiii din localitate și domnul primar Năfliu Ion. Documentarele, cântecele, poeziile prezentate au adus în atenţie istoria zilei de 24 ianuarie.
Pentru noi galicenii, istoria consemnează faptul că domnitorul, colonel Alexandru Ioan Cuza, după investire şi- a programat prima vizită la Salina Ocnele Mari.
Stenogramele  arată că domnitorul avea să treacă prin Piteşti, să facă oprire la Curtea de Argeş, apoi să treacă Oltul pe la Cremenari- Galicea, ca apoi să ajungă la Ocnele Mari.
Legenda spune că s- a oprit la Popasul ,, Valea Brătienilor", la izvorul ,, Sfânta Treime" din satul Bratia Vale- Galicea.Este o mândrie pentru noi galicenii, că domnitorul a trecut prin comuna noastră dragă şi că amenajarea izvorului unde Cuza a poposit, poate fi astăzi un loc de vizitare şi reculegere.
                         
    PRIMĂRIA GALICEA          CONSILIUL LOCAL             BIBLIOTECA PUBLICĂ GALICEA
                                                    
  INVITAȚIE                              
Vă invităm să participați la evenimentul dedicat
   ,,Micii Uniri”, intitulat ,,Patriotism și cultură desfășurat la
Biblioteca  Publică Galicea
          Miercuri, 23.01.2019, ora 1330
             Program :
*      Istoria sărbătorii  ,,Micii Uniri”, prezentare referat –   bibliotecar,Tițu Maria;
*      Expoziție de carte istorică;
*      Contribuția eroilor galiceni la realizarea ,,Micii Uniri”-Monografia Comunei Galicea-Mihaela Marcela Pârvulescu;
*      Video-proiecție, despre domnitorul Alexandru Ioan Cuza;
*      Recenzia celor două povestiri ,,Moș Ion Roată și Unirea” și ,,Moș Ion Roată și Vodă Cuza”, autor Ion Creangă;
*      Intonare ,,Hora Unirii”, autor Vasile Alecsandri;                           ,, Ziua Internaţională a Cititului Împreună"- 01 februarie 2019

Ziua Internațională a Cititului Împreună, a fost un eveniment care s- a bucurat de un real succes în rândul participanților. Aflat la a treia ediție națională, ZICI 2019 este un eveniment global, marcat de milioane de oameni în peste 100 de ţări, organizat de către LitWorld.
Biblioteca Comunală Galicea s-a alăturat acestei campanii, prin promovarea cititului împreună, cu voce tare, una dintre cele mai frumoase activități din lume, pe care o promovăm zilnic.                                                                                                                                                      Ziua Internațională a Cititului Împreună- ZICI 2019 a fost o experiență de neuitat la bibliotecă, unde am citit și am experimentat ca să ȘTIM, împreună cu toată țara, tema aleasă de noi fiind ,,De ce lava e fierbinte", informații culese din Enciclopedia curioșilor și din Atlasul geografic general. Cunoștințele teoretice le- am pus în practică prin crearea unui vulcan care a primit numele ,,ZICI ca să ȘTIM". Mulțumim pentru această oportunitate, Citim Împreună România, pentru materialele furnizate online.
Pe 08 februarie 2019, în mini- vacanța elevilor, la Biblioteca Publică Galicea, cu ocazia ,,Zilei internaționale a fericirii și a râsului", am desfășurat proiectul ,,Fericirea în familie", care a avut următoarele activități:
-familia creștină;
-fericirea copilului in familie;
-fericirea prezentată în poezia și cântecul românesc.
De asemenea am omagiat scriitorul francez, Jules Verne, un precursor al literaturii științifico-fantastice.
                   
                
Programele de educație financiară și e-commerce, BaniIQ și Baniipenet, în bibliotecile publice, a continuat pe 14 februarie, consideartă și ,, Ziua iubitorilor bibliotecilor”, cu o nouă sesiune de instruire, la care au participat utilizatori de carte din comunitatea noastră. Educaţia financiară te învaţă cum funcţionează banii, de unde provin, cum să îi administrezi eficient şi cum să îi înmulţeşti investindu-i.          
            Educaţia financiară îţi dă posibilitatea să devii un adult responsabil şi independent financiar și nu în ultimul rând oamenii cu un nivel de educaţie financiară crescută au şanse mai mari să aibă succes în viaţă.        
Aşa cum este imposibil să ai succes în viaţa modernă fără să ştii să scrii şi să citeşti, tot aşa este imposibil să ai succes în sistemul financiar complex de astăzi, fără să ai noţiunile financiare de bază bine însuşite.


Biblioteca Publică Galicea și- a îmbogățit fondul de carte, cu încă 53 de titluri, pentru cei ce doresc să citească și să cunoască ceea ce se întâmplă în literatură, istorie, științe, artă,etc.    
Mulțumim, Administrației Publice Locale pentru grija pe care o poartă utilizatorilor de carte, fie din comunitate, fie din localitățile limitrofe.        
Implicarea Consiliului Local și Primăriei în activitățile de promovare a culturii și științei în comunitate, au adus în ultimii ani un surplus de dragoste și dorință pentru frecventarea unității noastre.
 


            Sărbătoarea ,,Dragobetele”- Ziua dragostei la români, sărbătorită în fiecare an, la data de  24 februarie 2019, a debutat cu un seminar susținut vineri, 22 februarie, la Biblioteca Publică Galicea, în prezența unui grup de utilizatori ai bibliotecii, cu prezentarea următorului program:
·         Istoria și tradiția populară- referat;
·         Dragostea în literatura populară- poezii de dragoste;
·         Dragostea în cântecul popular- cântece tradiționale populare și ușoare.
Evenimentul a continuat duminică, 24 februarie, ora 11.00, la Căminul Cultural din satul Cremenari, în parteneriat cu C.J.P.P.T.Vâlcea , Școala Gimnazială Galicea, Ansamblul artistic ,, Vocea Topologului”-Galicea, și la ora 15.00, la Căminul Cultural Galicea, prin susținerea unui program artistic, de către Ansamblul artistic ,, Vocea Topologului”.
Acest eveniment a fost mediatizat, prin articol, editat de bibliotecar, Tițu Maria și difuzat în presa locală, de către publicația ,, Impact”, din Rm.Vâlcea.


 ,, Ziua Internațională a spunerii  basmelor”, sărbătorită pe 26 februarie,  a debutat la Grădinița Galicea- grupa mică, fluturașii, profesor- educator, Neacșu Carmen, unde am pășit în lumea basmului românesc, intitulat ,,Fata moșului cea cuminte", activitate realizată în baza parteneriatului educațional, încheiat între grupa Fluturașii și Biblioteca Comunală Galicea, intitulat ,, Biblioteca- prietena copiilor”.  
Am continuat la bibliotecă, cu noțiuni despre basm și citirea basmului românesc ,,Broasca țestoasă cea fermecată".

,,Școala citește, cu voce tare”, în anul omagial al cărții!

În baza parteneriatului  încheiat între Biblioteca Publică Galicea și Școala Gimnazială Galicea, acest eveniment a fost marcat pe 1Martie, prin organizarea a două sesiuni de lectură, la Școala Gimnazială Galicea, clasele a VI- a și a VII- a, coechipier profesor de limba franceză- Deaconu Daniela, după următorul program:                                                                                             - Orele 8.00-9.00,  clasa a VI- a, unde am prezentat un referat despre  istoricul, semnificația, legenda mărțișorului și am pătruns în lumea de poveste a  autorului copiilor, Ion Creangă- Mărțișorul literaturii române;                                                                           -                                                        - Orele 9.00-10.00, la clasa a VII-a, d-na prof. Deaconu Daniela a prezentat referatul   ,, Le printemps!- Primăvară! și am pătruns în aceeași lume de poveste a  autorului copiilor, Ion Creangă- Mărțișorul literaturii române.                                                                                                    Dragostea de lectură și de cărți este unul dintre cele mai mari daruri pe care orice adult le poate oferi unui copil și de aceea în ,,Anul omagial al cărții” am hotărât să organizăm mai multe sesiuni de citit împreună cu cât mai mulți copii, pentru a atrage atenția asupra importanței cititului și să formăm o comunitate de cititori care să arate lumii că oricine are dreptul la alfabetizare.” Credem că atunci când citim împreună cu copiii, schimbăm lumea!
Data de 3 martie, este marcată, în întreaga lume, ca ,, Ziua Mondială a Scriitorilor ” şi celebrează rolul pe care îl are literatura în dezvoltarea societăţii umane, în oricare colţ al globului, prin libertatea cuvântului.
Ideea de a sărbători la începutul lunii martie - Ziua Internaţională a Scriitorului, a fost pusă în aplicare la cel de-al 48-lea Congres internaţional PEN Club, care s-a desfăşurat în perioada 12-18 ianuarie, 1986.
Și în acest an am continuat în perioada 01 martie -15 iunie, proiectul intitulat ,, Cu ce scriitor îmi împart luna mea de naștere". Obiectivul proiectului a fost acela de a cunoaște operele scriitorilor români, în funcție de data de naștere a utilizatorului de carte. Au fost incluși în proiect, 15 utilizatori de carte.
,,Ziua mondială a spunerii de povești", alături de tineri utilizatori ai bibliotecii, a fost omagiată pe 20 martie, la bibliotecă. Ne- am bucurat de poveștile spuse de elevi, am împărtășit povești unii de la alții, am completat rebusuri despre personaje din povești și scriitori români, am arătat că povestitul este o formă de arta care ne aduce un plus de valoare și un vocabular mai bogat.
,, Ziua Internațională a Poeziei", sărbătorită pe 21 martie, am omagiat-o printr-o miniexpoziție de carte de poezie și recital de poezie, prin care am  urmărit susținerea creației poetice, stabilirea unui dialog între poezie și alte genuri ale creației, editarea și promovarea poeziei ca artă deschisă oamenilor, în special copiilor.

Pe 25 martie am sărbătorit ,,Ziua Națională a Pădurilor", citind curiozităti despre copaci, studiind ,,Atlasurile geografice" din dotare,  experimentând cum se umflă un balon fără aer și descoperind arta  pictatului cu sare. 
Biblioteca Publică Galicea s-a alăturat comunităților globale și a sărbătorit ,, Ora Pământului”, sâmbătă 30 martie 2019.Mesajul acestei acțiuni a fost acela că problemele cauzate de schimbările climatice și de extra-consum sunt atât de grave, actuale și complexe, încât este nevoie urgentă de acțiune, la nivel global.  Ne-am alăturăm și noi  acestei acțiuni și am îndemnat toți utilizatorii de carte și nu numai, să se implice, să se angajeze în acțiuni de mediu, în fiecare zi, pentru a se păstra satul curat, să ne străduim, să ne schimbăm comportamentul vizavi de aruncatul gunoaielor, pe șanțuri, văi, pâraie, pentru a avea un impact mai mic asupra  naturii, care ne hrănește zi de zi.                                          Vă atașez  materialul ,,Gândește-te înainte de a arunca lucrurile care nu-ți mai trebuie!”, prezentat utilizatorilor bibliotecii,  la activitatea dedicată ,,Orei Pământului”.

În perioada 28 aprilie - 03 mai 2019 s- au derulat în comuna Galicea trei concerte de pricesne și cântări religioase, dedicate ,, Zilelor Pascale”. Biblioteca Publică Galicea în parteneriat cu Școala Catehetică de Duminică, din Parohia Galicea, Corul ,, Vocea Topologului” și Parohia Cuvioasa Parascheva, din Rm. Vâlcea, a participat la derularea celor trei proiecte, la Căminele  Culturale Galicea și Cremenari și la Biserica Sf. Parascheva din Rm.Vâlcea.

         


Ziua de 9 Mai are pentru poporul român o triplă semnificație: Ziua Independenței României proclamată în 1877, Victoria Coaliției Națiunilor Unite, în cel de- al Doilea Război Mondial din 1945, dar și Ziua Europei.    
Au sărbătorit- o și utilizatorii bibliotecii printr- o călătorie virtuală prin Europa, prin care am cunoscut țările membre și capitalele lor.15 Mai 2019 - ,, Ziua Internațională a Familiei" a fost proclamată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, în 20 septembrie 1993 și reflectă importanța pe care comunitatea internațională o acordă familiilor.
La propunerea Institutului Român pentru Drepturile Omului, ziua de 15 mai a devenit oficial și Ziua familiei române.
Am desfășurat și noi activitatea ,, Speranța și visul meu pentru familia mea", înmânând fiecărui participant o foaie cu rama de fotografie intitulată ,, Speranța și visul meu pentru familia mea", în care au desenat familia și au descris-o fiecare în grupul prezent la activitate.
Am continuat cu călătoria în timp a familiei, prin discutarea momentelor definitorii petrecute în familie, de la naștere până în prezent.Festivalul –concurs județean al tinerilor interpreți ,,Pridvorul Tinereții”- Crețeni 19.05.2019
O zi încărcată de emoție, pentru tinerii galiceni, care ne- au reprezentat cu cinste comuna, la ,, Festivalul județean al tinerilor interpreți- Pridvorul Tinereții", de la Crețeni, unde au participat reprezentative din 13 comune. Anul acesta avem în palmares un nou ,,Premiu I", obținut de Luiza Elena Ursei, galiceancă care promovează cu mândrie cântecul și portul popular galicean.


,,Săptămâna Școala Altfel”,  27-31 mai, 2019, în ,,Anul omagial al cărții”
                             
 27.05.2019, orele 10:00-11:30  ,, Lumea poveștilor”, citim și vizionăm povestea ,,Tom Degețel”, colorăm, ne familiarizăm cu cărțile pentru copii, în anul omagial al cărții; activitate realizată în parteneriat cu ,,Grupa Fluturașii”, de la  Grădinița Galicea, la inițiativa doamnei prof.preșcolar Neacșu Carmen și bibliotecar Maria Tițu;
    28.05.2019, orele 10:00-12:00  ,, Cartea - o cetate luminată”, activitate realizată în parteneriat cu Școala Gimnazială Galicea, clasele a III- a și a IV- a, la inițiativa doamnelor prof.înv.primar Șițoiu Simona, Tudorescu Ioana și bibliotecar Tițu Maria. În program:
Ø  Prezentarea drumului cărții până la bibliotecă; 
Ø  Lectura preferată, aleasă din noul fond de carte primit de la Rezerva Națională a României, în anul omagial al cărții;
Ø  Cum să citești altfel; jurnal de lectură; tehnici de memorare;
Ø  Concurs ,, Cel mai bun recitator”- poezii din operele scriitorilor născuți în luna mai și anume Andrei Mureșanu-22.05.1816; Tudor Arghezi- 21.05.1880 și Lucian Blaga- 09.05.1895;
Ø  Joc: ,, Recunoaște personajul”, din opera scriitorului Vladimir Colin, născut în luna mai pe 01.05.1921;
Ø  Activitate literar- artistică.    
    29.05.2019, orele 09:00 -11:00 ,,Citim, experimentăm din cartea ,,Materia:Solidă, Lichidă, Gazoasă, de Mason Adrienne, creată special pentru clasa pregătitoare și clasa I, cu noțiuni despre MATERIE:solidă, lichidă și gazoasă, pe înțelesul copiilor și ne distrăm, în întâmpinarea ,,Zilei Copilului - 1 Iunie”, activitate realizată în parteneriat cu clasa pregătitoare și clasa a I- a, la inițiativa doamnelor prof.înv.primar Lupu Vasilica și Stan Narcisa și bibliotecar Tițu Maria.
           30.05.2019, ora 10:00 ,,Un mediu sănătos”- prezentare power point, despre protejarea naturii și promovare fond de carte pe această temă. Au participat elevii clasei a II- a, de la Școala Gimnazială Galicea, la inițiativa prof. înv. primar Preda Simona și bibliotecar Tițu Maria.

,, Simpozionul Teodosie Rudeanu”, ediția a XVII- a

Ziua de 1 iunie a fost marcată la Biblioteca Publică Galicea, prin organizarea Simpozionului cultural , istoric și spiritual ,, Teodosie Rudeanu” și a ,, Zilei Internaționale a Copilului”, în cadrul manifestărilor dedicate zilelor comunității.                                                                                                       Ediția a XVII-a a câștigat prin calitatea comunicărilor, prezentarea videoproiecției  vieții  și activității logofătului Teodosie Rudeanu, plus prezentarea documentelor istorice. Referatele susținute, inițiativele propuse și lansările de carte ce s-au făcut au încadrat  spațiul într- o manifestare cu  adevărat   științifică.                                                                                                                                      S-a vizitat sala bibliotecii și s-a apreciat expoziția de carte ,, File de istorie galiceană”. Participanții s-au bucurat de prezența oamenilor de cultură vâlceni, prof.dr.Ion Soare, preot dr. Constantin Mănescu, prof.dr. Ion Predescu, prof.dr. Chelcea Antonie, ing.dr. Mihai Sporiș, inginer, dr. Emilian Frâncu, istoric Eugen Petrescu, prof. Ion Pantelimon, prof. Mihai Vinereanu, ing. Gheorghe Rusu, jurist Gheorghe Obogeanu, prof. Ion Oprea, prof. Marin Dragomir, prof. arte Violeta Scrociob, bibliotecar Zenovia Zamfir, etc. Moderatorul seminarului, pr. prof. Tițu Ion, inițiatorul și susținătorul acestui simpozion a ținut să remarce faptul că ,, nici o manifestare culturală nu seamănă una cu alta, însă cea desfășurată s-a arătat a fi cu totul deosebită, mult  mai  consistentă  în conținut și mult mai valoroasă prin materialele prezentate.                                                                                                  Cei 10 preoți prezenți  la mormintele ctitorilor Schitului Flămânda- Valea Râului, au oficiat slujba parastasului familiei Rudenilor și au binecuvântat pe cei aproximativ 150 de creștini participanți. Consistența manifestării a fost dată și de  Corul ,, Vocea Topologului”, unde cei 30 de copii, de la Școala Catehetică de duminică, coordonați de preot prof.Tițu Ion, au interpretat un buchet de pricesne religioase și un mănunchi de poezii patriotice. Organizatorii evenimentului, Administrația Publică Locală și Consiliul Local, prin edilii localității Ion Năfliu- primar și Florin Alexandru Mărăcine- viceprimar s- au bucurat de reușite și de aprecierile celor prezenți.


Prezentarea cărților care s-au lansat la Simpozionul cultural, istoric, spiritual ,, Teodosie Rudeanu”:
1.Mihai Sporiș-  ,, Călător prin țara mea”, un jurnal de vacanță reușit, un deosebit proiect dedicat  călătoriilor prin România.                                                                                                                    2. Ion Soare, revine cu o carte interesantă , Anca sau ,, Spiritul adâncurilor”, o încercare monografică privitoare la viața, personalitatea și opera cărturarului George Anca, unul dintre cei mai importanți,complecși și originali scriitori.                                                                                                        3. Gheorghe Rusu, a lansat volumul ,,Vulturii nu prind muște” în care autorul, născut în satul Cremenari, comuna Galicea,  a adunat 26 eseuri și 3 evocări, sub un titlu ce ascunde multe înțelesuri.                                                                                                                                                           4. Dan Obogeanu Gheorghe, născut în satul Valea Râului, comuna Galicea, a lansat cartea de poezii ,, Confesiuni  între oglinzile sufletului”, unde încă de la primul volum continuă să creadă în puterea  și binefacerile iubirii, transfigurată artistic, ca dovadă, intitulând primul capitol al cărții ,, Poezii de dragoste”;  ,,Nuntirea albă”, o altă carte de poezii, în care autorul, fascinat de tainele uluitoare ale naturii, a dorit să imortalizeze, în funcție de anotimpuri, imaginile care l-au încântat.                                                                                                                                                            5.,, În veșnicia unei clipe”, Ediție îngrijită de Zenovia Zamfir și Alin Pavelescu, un volum închinat recunoștinței , pe urmele marilor vâlceni, Patriarhului Justinian Marina și Bartolomeu Mitropolitul;                                                                                                                                                        6.,, În lacrima iubirii, inimile nu plâng niciodată”, ediție îngrijită de Zenovia Zamfir, Maria Lică Catană,Iuliana Radi și Alin Pavelescu, o carte  care evidențiază activitatea socială desfășurată de ,, Liga Femeilor Creștin Ortodoxe-Vâlcea”.                                                                                                      7. Emilia Obogeanu, elevă în clasa a VI- a, la Școala Gimnazială Galicea, lansează cartea ,, Puterea iubirii ( o altfel de poveste), cu un mesaj transmis tinerilor de vârsta ei.                                         8. S-au prezentat și s- au primit pentru fondul de carte al Bibliotecii, prin domnul profesor Gheorghe Pantelimon, două numere ale revistei Seniorii, a ,,Asociației seniorilor din educație,știință și cultură- Vâlcea”.
         ,,Ziua Eroilor”

06 iunie, zi cu dublă însemnătate și anume ,, Ziua Eroilor" și ,, Înălțarea Domnului" a avut loc la Biserica Sf.Nicolae din Galicea, participând cu utilizatori de carte la  slujba de pomenire a tuturor eroilor români căzuți de- a lungul veacurilor pe toate câmpurile de luptă, pentru credință, libertate și pentru apărarea țării și întregirea neamului.
În memoria eroilor comunei Galicea, căzuți în Războiul de Independență sau Primul Război Mondial au fost depuse coroane de flori, la cele trei monumente istorice, de către elevii Școlii Gimnaziale Galicea, în prezența reprezentanților Administrației Publice Locale, a cadrelor didactice și a cetățenilor comunei.
Programele de educație financiară și e- commerce BaniIQ și Baniipenet, sezonul 2018- 2019, au continuat cu trainingurile pe această temă, respectiv chestionarea cursanților și acordarea de diplome.


Concurs ,,Vâlcea - Colț de Rai”- faza locală 2019

Câștigătorii fazei locale,a Concursului de creație ,,Vâlcea- colț de rai", ediția a VIII- a, au fost preamiați în cadru festiv, la serbarea de sfârșit de an școlar, în cadrul căreia s- au acordat diplome și cărți.    
La această ediție s- au înscris un număr de 11 elevi, la secțiunile: poezie, proză scurtă, desen și legendele/ poveștile Vâlcii.
Aceste lucrări propuse pentru etapa județeană, au fost încărcate online, pe blogul bibliotecii județene, fiind jurizate pe bază de pseudonime. Juriul a fost format, din profesor de limba română, Mănoiu Elena Simona și bibliotecar, Tițu Maria.

 ,,Vino la poveşti despre ia românească”, a treia ediție a sărbătorii iei naționale, a avut loc luni, 24 iunie 2019, la Biblioteca Publică Galicea, în parteneriat cu Parohia Galicea.
Am descoperit povestea iei tradiţionale româneşti şi semnificaţiile motivelor   decorative cusute acum peste o sută de ani.                                            
  Program: Seminar - Partea I

*      Primirea utilizatorilor de carte și a invitaților ;
*      Vizionarea  și prezentarea, expoziției de costume ale colecționarelor din comuna Galicea:
*      Colu Gabriela, Ianoș Maria, Tache Maria, Postelnicescu Georgeta, Cercel Natalia, Preda Lili, Stan Verginica, Vlăsceanu Polifronie;
*      Moment poetic, cu utilizatorii de carte  și videoproiecția poeziei ,, Sânziene-n mândre ii, de Angelina Nădejde;
*    Descrierea costumelor populare, femeiesc și bărbătesc, din stânga Oltului, bibliografie: Stoica Georgeta / Arta Populară din Vâlcea;
*      Sărbătoarea religioasă ,, Nașterea Sf. Ioan Botezătorul”;
*      Istoria sărbătorii ,, Ziua Universală a iei românești ;
*      Tradiția sânzienelor  și drăgaica ( ce sunt sânzienele și drăgaica);
*      Concert  Corul  ,, Vocea Topologului”.

              Program: Partea a II - a

Calea Costumului Popular, întâlnirea cu locuitorii  și edilii comunei: Biblioteca Publică Galicea - Prămăria Galicea ;
*      Sala Consiliului Local, moment artistic live, susținut de solisti locali : Comăneci Elena Ramona, Udrea Ionuț Alexandru și Ursei Elena Luiza.
      ,,Vacanța la bibliotecă”, în ,,Anul omagial al cărții și al satului românesc”
Un alt proiect implementat în perioada, 02 iulie-31 august, a fost  ,,Vacanța la Bibliotecă”, proiect pe care l-am evaluat, în prezența reprezentanților Administrației Publice Locale, a domnului primar Năfliu Ion și a domnului viceprimar, Mărăcine Florin Alexandru, în prezența celor 45 utilizatori de carte, înscriși la activitățile de vacanță și al părinților și nu în ultimul rând în prezența colegilor de la B.J.A.I., respectiv doamna bibliotecar, Zenovia Zamfir- realizatoarea emisiunii ,,Cântare cărții”, în cadrul căreia s-a difuzat și evenimentul nostru.                                               Programul  a cuprins:                                                                                                                               - videoproiecția cu imagini de la fiecare atelier;                                                                                     - sinteza pe fiecare activitate a proiectului desfășurat;                                                                             -recitalul poetic susținut de utilizatorii bibliotecii, dedicat cărții.                                                           Iată cele 7 proiecte implementate pe o perioadă de 60 de zile:                                                           1.Bucuria lecturii, desfășurat în cadrul Clubului de lectură al B.P.Galicea, care a cuprins un număr de 45 utilizatori de carte,ce au participat la implementare, prin lecturare din fondul de carte, din diferite domenii, în perioada iulie-august. Au prezentat  referate despre importanța cărții și a cititului, despre bucuria lecturii și beneficiile ei, bibliovoluntarele: Ioana Stan, Ștefănescu Andreea și Pîslaru Maria Alexandra;                                                                                                                                     2. Citim ca să ȘTIM, citim împreună cu voce tare și experimentăm  ceea ce citim, pentru a ne însuși cu ușurință știința experimentelor. A prezentat referat, cititorul- Udrea Andrei;                          3. Matematica distractivă, proiect care a atras tineri pasionați de știința cifrelor, un concept nou de a atrage copiii către această știință exacta, prin rezolvarea de probleme de logică, din fondul de carte al bibliotecii. A prezentat referat, Popescu Gabriel;

4.Cursuri de educație financiară și e-commerce, proiect realizat în parteneriat cu B.J.A.I, două concepte importante pentru dezvoltarea fiecăruia dintre noi, la care am învățat să știm să ne economisim veniturile de la  vârsta copilăriei, să deosebim veniturile de cheltuieli, să cunoaștem interacțiunea cu domeniul bancar, să știm ce este un card, un cont bancar, un credit, o ipotecă, un depozit, etc. 5. Ora manierelor elegante- desfășurată pentru a învăța cum să ne comportăm în societate. S-a recitat poezia ,, Bunele maniere”, de către Popescu Marin;


6.Cursuri de limba engleză, oferite de bibliovoluntara Stan Alexia.


7.Clubul curioșilor, cu ora de caligrafie, ateliere de șah, ateliere de  origami, sport, de  la care s-au urmărit videoproiecții.

Prin toate aceste activități susținute am avut ca obiectiv, dezvoltarea capacității copiilor de a acumula noi informații, necesare dezvoltării intelectuale și de a pune în practică cunoștințele pe care le-au dobândit, fie prin studiul în grup, fie prin lectură individuală, toate acestea realizându-se la Biblioteca Publică Galicea.
De asemenea au avut loc discuții libere legate de temele dezbătute, de ceea ce au învățat în această perioadă și transmiterea mai departe, prin propriile mijloace creative a ceea ce au învățat la bibliotecă, pentru a atrage către cultură și alți copii ai comunității noastre. Au fost premiați, de către domnul primar, Năfliu Ion și domnul viceprimar, Mărăcine Florin Alexandru, participanții la cele 7 ateliere de vacanță, care s-au străduit a fi activi, cu initiative proprii și inovații constructive și educaționale.  La sfârșitul acestor activități grupul folcloric ,, Galicenii”și solista Tatiana Mărcoianu, ne-au încântat cu un mini buchet de melodii populare românești.                           

             31.08.2019 ,, Ziua Limbii Române”

Ziua Limbii Române, sărbătorită la bibliotecă, printr-un program dedicat poveștii scrisului: 
1. Alfabetul chirilic (slavon) la români;
2. Despre scrierea limbii române cu alfabet latin;
3. Povestea scrisului, de Vladimir Colin;
4. Citate despre limba română;
5. Recitat poezii de Alexei Mateevici.
  


Cu ocazia sărbătorii religioase ,, Nașterea Maicii Domnului”, pe 8 septembrie 2019, a avut loc spectacolul ,, Marie, dragă Marie”, susținut de ,,Școala Catehetică de duminică”, în parteneriat cu Biblioteca Publică Galicea.                                                                                                                                 În perioada 08 august - 08 septembrie, Biblioteca Publică Galicea, a desfășurat în parteneriat cu Școala Catehetică din Parohia Galicea, proiectul ,, Istoria, spiritualitatea, credința și cultura satului românesc”.                                                                                                                                          Evaluarea proiectului s-a  făcut  public, în ziua de 8 septembrie, 2019, ora 16.00, la Biblioteca Publică Galicea și Căminul Cultural Galicea și a cuprins 4 părți:                                                1.Prezentarea și implementarea proiectului;                                                                                 2.Pricesne religioase și recital poetic religios, închinat Fecioarei Maria;                                    3.Doine și balade românești, interpretate de tinerii galiceni;                                                      4.Folclor popular românesc, în interpretarea Corului ,, Vocea Topologului” și grupul ,, Galicenii”.       14 noiembrie este marcată ca ,,Ziua Mondială de profilaxie și combatere a Diabetului Zaharat”. Astfel că, în acest an, evenimentul are loc sub genericul „Diabetul – Protejează-ți Familia”, ca răspuns la creșterea amenințătoare a poverii diabetului zaharat pentru sănătatea populației.                                                                                                                                               De asemenea, îndemnul din această zi al lucrătorilor medicali și societății civile adresat populației este „Ai grijă, protejează-ți familia de diabet”. Acțiunile simple pot reduce riscurile”.Ne-am alăturat și noi acestei campanii și am promovat-o în comunitate, printr-o acțiune de  împărțire de pliante, care au cuprins metodele de prevenire a ,, Diabetului de tip 2”, discutând cu cetățenii comunei nostre despre alimentația în cazul prevenției diabetului.       Am învățat ce cuprinde o farfurie sănătoasă, ce trebuie să consumăm zilnic și cum trebuie să implicăm familia în abordarea alimentației sănătoase și practicarea activităților fizice în comun. 

                 
,,Ziua Mondială a Drepturilor Copiilor" este reglementată de ,,Convenția asupra Drepturilor Copilului", adoptată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite, la 20 noiembrie 1989. Am omagiat-o și noi, alături de copiii comunității noastre, de la Grădinița Galicea, alături de doamnele educatoare, Neacșu Carmen, Mănoiu Maria și Rogojinaru- Stan Floarea, cărora le mulțumim, pentru implicare.                                                                                                                               
Am marcat acest eveniment, prin participarea activă a copiilor, fiind ziua când ei fac regulile, când se exprimă liber, în legătură cu drepturile la educație, informare, nume, familie, exprimare, sănătate, religie, etc. Am continuat cu aceeași temă, la bibliotecă.
 


                                                
Marea Unire,, Eroi au fost, eroi sunt încă”- 1 Decembrie 2019
                                              
Pe 29 noiembrie, de Sf.Andrei  a avut loc o manifestare istorico- culturală, realizată în parteneriat cu Primăria Galicea și Școala Catehetică din Parohia Galicea, care a avut ca scop slăvirea marelui act de UNIRE, conștientizarea idealului național, punerea în evidență a tuturor evenimentelor cu caracter istoric ce pregătesc cei 101 de ani de la Marea Unire, dar și descoperirea de către elevi a valorilor morale ale poporului: dragostea de ţară, eroismul, vitejia, credința și bunătatea.                             Pentru implementarea acestui proiect, Biblioteca Publică Galicea a desfășurat în perioada 25-30.11.2019 mai multe activități și anume:                                                                                      1.Expoziția de carte istorică, intitulată ,,File de istorie”;                                                      2.Cunoașterea eroilor galiceni, care au participat pe câmpurile de luptă pentru apărarea patriei, proiect intitulat ,, Eroi au fost,eroi sunt încă”;prezentare din Monografia comunei Galicea;                           3.Videoproiecție istorică despre ,,Marele război, purtat între anii 1914-1918” și figurile emblematice ale Primului Război Mondial, în România, culegeerea de informații din cărți, pregătirea unor referate pe această temă și realizarea de afișe.                                                                                                    Cei prezenți la această manifestare, au încercat prin cântec și poezie să aducă un omagiu scumpilor eroi și celor ce au înfăptuit ,,UNIREA”, să redescopere dragostea față de țară, față de neam și față de pământul unde  locuim.                                                                                                              Programul a cuprins un mănunchi de cântece patriotice, doine și poezie patriotică, interpretate de tinerii participanți.  În baza parteneriatului încheiat cu Școala Catehetică de duminică și Corul ,,Vocea Topologului” am serbat ,,Ziua Națională a României", așa cum ne este nouă drag, românilor, prin cântec românesc și poezie patriotică.
                             Galicea- ,, Hour of Code # Ora de Programare”

În săptămâna 09-15 decembrie, am celebrat săptămâna ,,Educației în tehnologia computerelor”.Biblioteca Publică Galicea s- a înscris pe harta României, pentru a participa la evenimentul ,,Hore of Code”, eveniment care aduce educația mai aproape de tehnologie.
Elevii clasei a VII- a, coordonați de doamna profesor, Deaconu Daniela s- au pregătit pentru meseriile viitorului, participând la evenimentele organizate la bibliotecă, dedicate programării, folosind tutorialele interactive de pe hourofcode.ro, secțiunea activități. Toți participanții au primit ,,Certificate de finalizare” și biblioteca a primit afișe despre acest eveniment, de la Asociația Adfaber. De asemenea bibliotecarul a primit adeverință de
participare la acest eveniment global, semnată de d-nul Alin Chiriac, fondator Asociația ADFABER.

        Concert de colinde ,, S- a Născut Domnul Hristos”- 26 decembrie 2019

În perioada 9-19 decembrie, în anotimpul bucuriilor, prilejuite de atâtea datini și obiceiuri, legate de sărbătoarea Sf. Nicolae și a Nașterii Domnului, am desfățurat la bibliotecă diverse activități, citit povești specifice ,,Nașterii Domnului”, cântând colinde, recitând poezii, pentru a descoperii poveștile de iarnă și de Crăciun, pentru a ne lăsa cuprinși de feeria Nașterii Domnului.                                                                                                                                  Biblioteca Publică Galicea în parteneriat cu ,,Școala Catehetică de Duminică” din Parohia Galicea, Primăria Galicea, Consiliul Local Galicea și Biserica Cuvioasa Parascheva, din Rm. Vâlcea au organizat la Căminul Cultural Galicea, respectiv Biserica Sf. Parascheva, concertul anual de colinde și poezie religioasă ,, S- a născut Domnul Hristos”, susținut de cei 45 coriști din corul ,, Vocea Topologului”.                                                                                                                                                    În program s- a prezentat o scurtă istorie a Nașterii Domnului, s- au interpretat colinde românești, tradiționale și s- au recitat poezii specifice sărbătorii.                                                    Moșul și- a făcut prezența, alături de Administrația Publică Locală, Consiliul Local Galicea, oferind daruri tuturor copiilor participanți la concert.           
De asemenea pe parcursul anului am omagiat cei mai importanți autori români și străini prin prezentarea biografiei și prin crearea de miniexpoziții cu volumele din bibliotecă, ca de exemplu: I.L.Caragiale, Geo Bogza, Otilia Cazimir, Constantin Brâncuși, Grigore Alexandrescu, Hortensia Papadat-Bengescu, George Bacovia, George Coșbuc, Ciprian Porumbescu, Mihail Sadoveanu, Alexandru Mitru, Ion Creangă, etc. Am omagiat cele mai importante zile naționale și internaționale, ca de exemplu: Ziua Internațională a Iubitorilor Bibliotecilor; Ziua Internațională a Automobilismului; Ziua Internațională a Familiei; Ziua Internațională a Mediului; Ziua Internațională a Limbii Materne; Ziua Mărțișorului; Ziua Mondială a Poeziei și altele.
Am menținut amenajarea spatiului  pentru întrebuințări multiple: consultarea lucrărilor în bibliotecă, a documentelor din fondul de referință (enciclopedii ilustrate de cultură generala, istorie, geografie, biologie etc).; efectuarea temelor; pregătirea utilizatorilor pentru concursuri de cântece și poezii; ateliere de lucru (origami, mărțișoare, etc); expoziții de desene în funcție de împrejurări; seminarii interactive pe diverse teme.
 Pe tot parcursul anului am participat la toate solicitările făcute de B.J.A.I. în calitate de bibliotecă metodică, dintre care amintesc: Jurizare concurs ,, Vâlcea- Colț de Rai”,15 ianuarie 2019, întrunirea anuală a bibliotecarilor, colocviu inițiat de Cultul Eroilor, selecție donație carte nouă, primită de la Rezerva Națională a Bibliotecii Naționale București,  am participat la Colocviu Metodic -,,Proiectele culturale în teritoriu-evaluare, perspective, priorități”, organizat de C.J.C.P.C.T.Vâlcea și lansări de carte.
Pe parcursul anului 2019 s- a continuat cu desfășurarea campaniei de donații de carte aproape nouă, în bibliotecile comunale, inițiată de organizația EduCab, intitulată ,, Vrem cărțile tale”, sub această deviză, biblioteca primind mai multe donații de la persoane fizice, de la B.J.A.I. și achiziție nouă, prin Administrația Publică Locală- Primăria Galicea și Consiliul Local Galicea.                                                                                                                                                 Prin tot ceea ce am desfăşurat am adresat tuturor o invitaţie la educaţie, un îndemn pentru noi toţi de a transforma în bine viaţa noastră, aflată în permanentă schimbare.

Bibliotecar,
Tiţu Maria                                  2 comentarii:

 1. Vă felicit, Doamnă MARIA, pentru tot ceea ce faceţi în întru educarea copiilor şi, în general, spre luminarea tuturor locuitorilor comunei. Vin de fiecare dată cu drag şi cu plăcere la Ziua comunei Galicea şi la alte manifestări culturale din acea frumoasă şi curată localitate. Urări de sănătate tuturor (în frunte cu dlstinsul şi harnicul primar Năfliu) şi salutări speciale părintelui Tiţu - un om extraordinar din toate punctele de vedere! Cu drag,
  Prof. dr. Ion Soare - preşedintele Forumului Cultural al Râmnicului

  RăspundețiȘtergere
 2. BILEVENIȚI LA LINII GENIUS DE CARTE DE CREDIT. NEVOIE DE NICIUN SERVICI DE ÎNCĂRCARE ȘI OFERTE DE TRANSFER BANI / OFERTE DE TRANSFER BANCĂ / PLATĂ .CONTACT EMAIL VIA SUA: atmgeniuslinks@gmail.com sau WhatsApp +1-781-656-7138. CUMPĂȚI-ȚI CĂRȚILE DE CREDIT LA COSTUL MINIM

  RăspundețiȘtergere