joi, 12 iulie 2018

În Vâlcea, acum 100 de ani: „Societatea corală, de teatru şi bibliotecă populară”În Vâlcea de-acum 100 de ani – aşadar, înainte de războaiele mondiale şi de ceea ce a mai venit peste noi după 1945 :( – s-a fondat „Societatea corală, de teatru şi bibliotecă populară” cu denumirea «Cultura ţăranului» „din Comuna Glăvile jud. Vâlcea”.

Opinăm că astfel de iniţiative (locale) au apărut întrucât se impuneau ca necesitate istorică; este dovada că minţille luminate ale vremii înţelegeau că aceasta/ aceea era calea/ direcţia/ metoda de a (a)trage după ele masa oamenilor simpli ai satului vâlcean, probabil la fel de inertă şi indiferentă cu viitorul său ca şi în zilele noastre…

De ce nu s-a continuat în acelaşi spirit, de ce astăzi aproape 99% din iniţiativele de orice fel – deci şi din domeniul cultural/ instructiv/ educativ – ascund îndărătul lor doar scopuri parşivèle de natură politică sau alt interes personal, …ne este imposibil să desluşim.

După cum se vede în capturile de ecran, mai ales prevederile art. 2 şi art. 3, deşi normale/ oneste/ de bun simţ, şi-ar găsi astăzi loc cel mult în piese de teatru care evocă trecute vremi de aspiraţii şi idealuri:
„Art. 2. Scopul societăţii este:
1/ întărirea sentimentului patriotic şi al iubirii de neam, prin cultivarea şi răspândirea muzicii naţionale, a teatrului sătesc şi gustului de citit.
2/ Strângerea legăturilor între elementele culte şi iubitoare de progresul neamului românesc.
3/ Formarea unei biblioteci populare în care să se cuprindă şi volume necesare teatrului sătesc, muzicii naţionale, religioase etc.
4/ Formarea de coruri naţionale şi religioase, teatru, cum şi serbări câmpeneşti.
Art. 3. Mijloacele pentru îndeplinirea scopului societăţii sunt:
1/ Organizarea de serbări
2/ Participarea la diferite serbări
3/ Răspândirea prin scrieri sau prin conferinţe a importanţei muzicii, teatrului sătesc, bibliotecilor populare, cum şi a oricăror subiecte cu conţinut moral, naţional, religios, economic, agricol etc.
4/ Din donaţiile membrilor.”

Documentul provine din Direcţia Judeţeană Vâlcea a Arhivelor Naţionale, Fondul Revizoratul Şcolar, dos. 8/1910, f. 18-20v.

Dintr-o eroare de transcriere a „Statutelor” originale, la „Despre bibliotecă – Art. 14. Biblioteca se formează acum la început din 1800 (una mie opt sute) puse la dispoziţia publicului de D-l A.N. Săndulescu, învăţător, în mod gratuit, care va servi societăţii până atunci când ea va dispune de 200 volume proprii, trecute într-un registru…” – numele dascălului-preşedinte al societăţii apare greşit: numele corect este cel din lista de semnături a documentului de înfiinţare – „A.N. Stănculescu – învăţător, Olteanca-Glăvile.

Actul ne-a fost oferit de către doamna Maria Catană - bibliotecară la Biblioteca Glăvile nişte zeci de ani, autoare a monografiei localităţii şi foarte implicată în activităţi culturale în prezent pe cale de dispariţie.

Îi mulţumim frumos.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu